Vzdelávanie AAK pomôcky

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

AAK - moderné asistenčné technológie - Bobath Žilina - 30.apríl 2015

V centre včasnej intervencie v Žiline sme odborným pracovníkom centra, špeciálnym pedagógom a rodičom odprezentovali moderné asistenčné technológie Tobii Dynavox pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu: Tobii Dynavox I-15, EyeMobile, PC EyeGo, Tobii S32, Beamz - interaktívny hudobný systém pre rozvoj jemnej motoriky. Účastníci mali možnosť vyskúšať si zariadenia ako aj špeciálne programy s hlasovým výstupom určené na náhradnú komunikáciu, ako aj programy určené na diagnostiku: Gaze Viewer, Look to Learn, The Grid 2, a iné.