AAK, alternatívna komunikácia

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

Čo je augmentatívna a alternatívna komunikácia (AAK)?


"Všetky osoby, bez ohľadu na rozsah alebo závažnosť svojho postihnutia, majú základné právo ovplyvňovať prostredníctvom komunikácie podmienky svojej vlastnej existencie". - American Speech and Hearing Association

Komunikácia je životne dôležitou súčasťou života. Osoba s narušenou, alebo žiadnou rečou a osoba s ťažkým telesným, mentálnym, alebo kombinovaným postihnutím zostáva často v tichosti uväznená vo vlastnom tele a nevypočutá, pretože nemá nástroje potrebné na komunikáciu a nemôže sa rozvíjať, socializovať a zapájať do každodenného života a diania okolo seba.

 


Tu prichádza na pomoc AAK.

 

Čo je augmentatívna a alternatívna komunikácia (AAK)?

 

Augmentatívna a alternatívna komunikácia (AAK) je každá metóda (zariadenie, systém alebo technika), ktorá pomáha osobe kompenzovať dočasne, alebo trvalo hendikep s komunikačnými problémami a umožní tejto osobe komunikovať efektívnejšie.

 

Príklady komunikácie:

  • Študent v triede používa svoje komunikačné zariadenie na zodpovedanie otázky.

  • Niekto ukážu na obrázok jedla na jedálnom menu v reštaurácii.

  • Doma dospelý používa AAK zariadenie, aby zavolal pomoc, alebo svojho lekára.

Premýšľajte o tom tak, že všetci ľudia, dokonca aj tí, ktorí môžu hovoriť, používajú rôzne spôsoby komunikácie. Môžu použiť gesto, ukazovanie, výrazy tváre, jazyk tela a písanie "namiesto" reči a "okrem" reči.

 


Príklady komunikácie:

  • V práci môžete na odoslanie e-mailu použiť počítač.

  • Doma môžete používať svoj hlas, alebo program na hlasový výstup, aby ste niekoho upozornili.

  • Na stretnutí môžete použiť výraz tváre, aby ste povedali priateľovi, že sa nudíte.

Pamätajte: Komunikácia nie je len reč! Je to proces poskytovania a prijímania informácií medzi ľuďmi a môže sa dosiahnuť rôznymi spôsobmi.