Amyotrofická laterálna skleróza │ALS - Lou Gehrigova choroba

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

Amyotrofická laterálna skleróza │ALS - Lou Gehrigova choroba

Amyotrofická laterálna skleróza (ALS) - Lou Gehrigova choroba  je progresívne degeneratívne ochorenie nervových buniek (neurónov) v mozgu a mieche. Viac ako 5500 nových prípadov tohto ochorenia je diagnostikovaných každý rok len v USA .
Príznaky sú progredujúca svalová slabosť najmä končatín (pád vecí), únava a celkový pocit slabosti a stuhnutosti svalstva. Ako choroba postupuje, zníži sa telesná hmotnosť, svaly končatín a trupu sú slabšie a začnú sa strácať, čo vedie k ochrnutiu. Ďalšie príznaky sú svalové kŕče, ťažkosti pri prehĺtaní, žuvaní, dýchaní a rozprávaní.

V dôsledku úbytku svalov, postihnutí jedinci postupne strácajú schopnosť vykonávať dobrovoľné pohyby, čo výrazne ovplyvňuje ich nezávislosť a schopnosť komunikovať. Aj napriek tomu, že chorí jedinci v neskorších štádiách choroby môžu byť úplne paralyzovaní, vo väčšine prípadov zostáva ich myseľ stále bystrá a v strehu.

Tobii vyvinula kompletnú a flexibilnú škálu zariadení a riešení (pomocné technologické zariadenia) pre alternatívnu a augmentatívnu komunikáciu (AAK), ktoré pomáhajú ľuďom postihnutým ALS získať a udržať si svoju nezávislosť v každej fáze zdravotného stavu. Asistenčné technológie a riešenia môžu pomôcť so všetkým, od ovládania TV a DVD prehrávača, cez spojenie so svetom prostredníctvom telefónu, e-mailu, až po on-line nakupovanie a surfovanie na internete.V prípade, že priebeh ALS ovplyvnil schopnosť človeka hovoriť, Tobii Asistenčné Technológie ponúkajú riešenie -  poskytnú hlas prostredníctvom špičkových zariadení: Tobii I-Series 12, Tobii I-Series 15, alebo PcEye Go. Pomocou zariadenia môžu chorý komunikovať s rodinou, priateľmi, lekármi, môžu vyjadrovať svoje názory a získať odpovede na otázky. Toto riadené prenosné podporné zariadenie pracuje na batérie, alebo na pripojenie v sieti. Zariadenie je kombináciou flexibility a presnosti.

_________________________________________________________________________________________________________

Amyotrofická laterálna skleróza (ALS) | Autizmus | Detská mozgová obrna (DMO) | Rettov syndróm | Vývinové oneskorenie | Mozgová príhoda (Afázia) | Poranenie miechy (SCI) | Poranenie mozgu | Skleróza Multiplex