Chcem pomôcť, 2% z daní

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

Postup na poukázanie 2% z daní za rok 2019

Zbierajte si 2% z dane a použite ich na nákup pomôcky (v plnej výške bez poplatku). Ak máte záujem ohľadom darovania 2% alebo ich využitia, neváhajte nás kontaktovať na tel.0911 135252. Kópie dokladov doručte do 31.7.2019 na email  oz @ adrosko.sk - píšte bez medzier.

Údaje o prijímateľovi: 
IČO:  50556959           Právna forma:  OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov):  ADROSKO
Sídlo-Ulica:  BAJKALSKÁ      Súpisné číslo:  12188/5
PSČ:  83104       Obec:  BRATISLAVA


ZAMESTNANEC

do 15.02.2020 - požiadajte zamestnávateľa o "vykonanie ročného zúčtovania" a o vystavenie "potvrdenia o zaplatení dane".
Následne je potrebné vyplniť tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby".

do 30.04.2020 - obe tlačivá doručte alebo zašlite na príslušný daňový úrad v mieste svojho bydliska.:
1./ "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" - STIAHNI TLAČIVO - klikni TU
2./ "Potvrdenie o zaplatení dane" - STIAHNI TLAČIVO - klikni TU

Poznámka: Zamestnanec si môže vybrať len jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

 

FYZICKA OSOBA, ktorá si daňové priznanie podáva sama

Fyzická osoba vyplňuje daňové priznanie typu A alebo B. Priamo v tomto tlačive sa uvádzajú údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy (2% z dane).

do 31.03.2020 - posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

Poznámka: Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.
 

PRÁVNICKÁ OSOBA

Právnická osoba vyplňuje údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy priamo v daňovom priznaní.

do 31.03.2020 - posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste sídliska spoločnosti) a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak).

Poznámka: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8 €.

 

Občianske združenie Adrosko

Pomáhajme spolu ťažko zdravotne postihnutým integrovať sa a komunikovať s rodinou a okolím.

          Chcem pomôcť  -   prevod / vklad / trvalý príkaz

          Názov účtu: Adrosko               
          Banka: Tatra banka, a.s.    
          IBAN: SK6611000000002942043169         
          BIC (SWIFT): TATRSKBX  
          Správa pre prijímateľa: dar  (alebo meno, priezvisko osoby, pre ktorú je dar určený)
          ---------   
          IČO: 50556959        DIČ: 2120563841        stanovy oz   
          Viac info alebo darovacia zmluva - napíšte nám e-mail: oz @ adrosko.sk (píšte bez medzier)   

 

OZ Adrosko - príspevok na pomôcku - podporili sme:

V roku 2020 sme podporili a prispeli:

 Meno a priezvisko

 Názov pomôcky / aktivity

Príspevok 
v Euro

 Janka Šuláková

 Komunikačná pomôcka - HW+SW

350 €

V roku 2019 sme podporili a prispeli sumou 560 €:

 Kurz AAK  Vzdelávanie a osveta - AAK moderné pomôcky dostupné na Sovensku 250 €

 Jarmila Matviaková

 Špeciálny program na hlasový výstup

240 €

 Marek Michtalík  
 Špeciálny program na hlasový výstup
70 €

V roku 2018 sme podporili a prispeli celkovou sumou 394 €:

 Viktória Štefániková

 Tobii PCEye prístroj na bezdotykové ovládanie
 Špeciálny program na hlasový výstup


100 €

 Richard Katrenčík

 Tobii PCEye prístroj na bezdotykové ovládanie
 Špeciálny program na hlasový výstup

150 €

 
 Endi Kováč
 
 
 Technická konzultácia, nastavenie SW
    144 €

V roku 2017 sme podporili a prispeli sumou 542 €:

 Nela Csikfeješová

 Tobii PCEye prístroj na bezdotykové ovládanie
 Špeciálny program na hlasový výstup


150 €

 Dominik Štoffan

 Prenosný osobný počítač, špeciálna klávesnica, pc myš Špeciálny program na hlasový výstup

120 €
44 €

 Michal Hyhlík

 Integra Mouse Plus prístroj na bezdotykové ovládanie
 Špeciálny program na hlasový výstup

170 €

 Patrik Bíž

 Špeciálny program na hlasový výstup

58 €