Chcem pomôcť, 2% z daní

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

Občianske združenie Adrosko


Občianske združenie: Adrosko      IČO: 50556959        DIČ: 2120563841       stanovy oz   
e-mail: oz @ adrosko.sk (píšte bez medzier)   

Občianske združenie – Adrosko  aj vďaka Vašej  finančnej podpore môže pomáhať zlepšovať kvalitu života telesne a mentálne postihnutých detí a dospelých, ktorí majú narušenú alebo žiadnu reč vrodenú alebo získanú (choroba, úraz). Vďaka Vašej  finančnej podpore môžeme pomáhať zlepšiť AAK / alternatívnu komunikáciu na Slovensku. Deti a dospelí môžu dostať hlas, možnosť opäť komunikovať s rodinou, okolím, vyjadriť tak svoje pocity, potreby, lepšie sa integrovať medzi rovesníkov a do spoločnosti.     

 

Chcem pomôcť - termíny a postup na poukázanie 2% z daní

A./ PRE ZAMESTNANCA:

     - Do 15.2.2019 - ZAMESTNANEC
 musí požiadať svojho zamestnávateľa / mzdového účtovníka o vykonanie "Ročného zúčtovania preddavkov na daň" a vyhotovenie "Potvrdenia o zaplatení dane".
Zamestnanec vyplní Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby” - stiahnuť TU.

     - Do 30. 4. 2019 – je potrebné doručiť alebo zaslať poštou na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska obe tlačivá:
"Potvrdenie o zaplatení dane" - stiahnúť TU
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby” - stiahnúť TU.
(Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2% v sume minimálne 3 €).
 

B./ POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE FYZICKÚ OSOBU, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA:

     -  Fyzická osoba vyplňuje daňové priznanie typu A alebo B. Priamo v tlačive sa uvádzajú údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy 2% z dane.

     -  Do 31.3.2019 - posledný termín na podania daňového priznania fyzických osôb (DPFOA alebo DPFOB) na príslušný daňový úrad v mieste bydliska a termín zaplatenia daňovej povinnosti.
(Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2% v suma minimálne 3 €).
 

C./ POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE PRÁVNICKÚ OSOBU:

     -  Právnická osoba vyplňuje údaje o príjimateľovi a výške poukázanej sumy 2% z dane priamo v daňovom priznaní.

     -  Do 30.4.2019– posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad v mieste sídla spoločnosti a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak).
(Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla pomôcť. Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8 €).

--------------------------------------------------------

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI 2%  -  VYPLŇTE NA TLAČIVE:
Názov: Adrosko
Forma: občianske združenie
Adresa: Bajkalská 5, 831 04 Bratislava
IČO: 50556959
-------

Tlačivá na stiahnutie:

"Potvrdenie o zaplatení dane" - stiahnúť TU
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby” - stiahnúť TU.

---------

ZÍSKANÉ FINANCIE Z 2% - môžete použiť na úhradu pomôcky (HW, SW), servis, tréning, vzdelávanie, konzultáciu atď. - Špeciálnepomôcky.sk.
 
KÓPIE DOKLADOV OD DARCOV (dopíšte meno, priezvisko prijímateľa 2%) doručte do 31. 8. 2019 na korešpondenčnú adresu občianskeho združenia: Adrosko, Bajkalská 9, 831 04 Bratislava alebo emailom na oz @ adrosko.sk (píšte bez medzier).
 

Chcem pomôcť - prispieť dar, dobrovoľný finančný príspevok

Na osvetu a vzdelávanie ľudí so špeciálnymi potrebami a ich rodiny
 " AAK pomôcky - alternatívna komunikácia na Slovensku " 
alebo
pre " Konkrétnu osobu so špeciálnymi potrebami " 
(pri platbe v poznámke uveďte meno a priezvisko osoby)

Banka:  Tatra banka, a.s.
Názov účtu: Adrosko
IBAN: SK6611000000002942043169      
BIC (SWIFT): TATRSKBX       
Variabilný symbol: 2019101   
Poznámka: dar  (alebo meno, priezvisko osoby)
Ď A K U J E M E ! 

 

OZ Adrosko - príspevok na pomôcku - podporili sme:

V roku 2019 sme podporili a prispeli sumou:

 Meno a priezvisko
 žiadateľ /užívateľ

 Názov pomôcky

Príspevok 
v Euro

 Jarmila Matviaková

 Špeciálny program na hlasový výstup

240 €

V roku 2018 sme podporili a prispeli celkovou sumou 250 €:

 Viktória Štefániková

 Tobii PCEye prístroj na bezdotykové ovládanie
 Špeciálny program na hlasový výstup


100 €

 Richard Katrenčík

 Tobii PCEye prístroj na bezdotykové ovládanie
 Špeciálny program na hlasový výstup

150 €

 
 Endi Kováč
 
 
 Technická konzultácia HW+SW
    144 €

V roku 2017 sme podporili a prispeli sumou 542 €:

 Nela Csikfeješová

 Tobii PCEye prístroj na bezdotykové ovládanie
 Špeciálny program na hlasový výstup


150 €

 Dominik Štoffan

 Prenosný osobný počítač, špeciálna klávesnica, pc m
 Špeciálny program na hlasový výstup

120 €
44 €

 Michal Hyhlík

 Integra Mouse Plus prístroj na bezdotykové ovládanie
 Špeciálny program na hlasový výstup

170 €

 Patrik Bíž

 Špeciálny program na hlasový výstup

58 €