Chcem pomôcť, 2% z daní

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

Občianske združenie Adrosko


Občianske združenie: Adrosko      IČO: 50556959        DIČ: 2120563841       stanovy oz   
e-mail: oz @ adrosko.sk (píšte bez medzier)   

Občianske združenie – Adrosko  aj vďaka Vašej  finančnej podpore môže pomáhať zlepšovať kvalitu života telesne a mentálne postihnutých detí a dospelých, ktorí majú narušenú alebo žiadnu reč vrodenú alebo získanú (choroba, úraz). Vďaka Vašej  finančnej podpore môžeme pomáhať zlepšiť AAK / alternatívnu komunikáciu na Slovensku. Deti a dospelí môžu dostať hlas, možnosť opäť komunikovať s rodinou, okolím, vyjadriť tak svoje pocity, potreby, lepšie sa integrovať medzi rovesníkov a do spoločnosti.     

 

Chcem pomôcť - prispieť dar, dobrovoľný finančný príspevok

Na osvetu a vzdelávanie ľudí so špeciálnymi potrebami a ich rodiny
 " AAK pomôcky - alternatívna komunikácia na Slovensku "  alebo pre
Konkrétnu osobu so špeciálnymi potrebami " (pri platbe v poznámke uveďte meno a priezvisko osoby

 Banka:  Tatra banka, a.s.
Názov účtu: Adrosko
IBAN: SK6611000000002942043169      
BIC (SWIFT): TATRSKBX       
Variabilný symbol: 2019101   
 Poznámka: dar  (alebo meno, priezvisko osoby)
Ď A K U J E M E ! 

 

OZ Adrosko - príspevok na pomôcku - podporili sme:

V roku 2019 sme podporili a prispeli sumou:

 Meno a priezvisko

 Názov pomôcky

Príspevok 
v Euro

 Jarmila Matviaková

 Špeciálny program na hlasový výstup

240 €

 Marek Michtalík  
 Špeciálny program na hlasový výstup
70 €

V roku 2018 sme podporili a prispeli celkovou sumou 394 €:

 Viktória Štefániková

 Tobii PCEye prístroj na bezdotykové ovládanie
 Špeciálny program na hlasový výstup


100 €

 Richard Katrenčík

 Tobii PCEye prístroj na bezdotykové ovládanie
 Špeciálny program na hlasový výstup

150 €

 
 Endi Kováč
 
 
 Technická konzultácia, nastavenie SW
    144 €

V roku 2017 sme podporili a prispeli sumou 542 €:

 Nela Csikfeješová

 Tobii PCEye prístroj na bezdotykové ovládanie
 Špeciálny program na hlasový výstup


150 €

 Dominik Štoffan

 Prenosný osobný počítač, špeciálna klávesnica, pc myš Špeciálny program na hlasový výstup

120 €
44 €

 Michal Hyhlík

 Integra Mouse Plus prístroj na bezdotykové ovládanie
 Špeciálny program na hlasový výstup

170 €

 Patrik Bíž

 Špeciálny program na hlasový výstup

58 €

 

Chcem pomôcť - termíny a postup na poukázanie 2% z daní

A./ PRE ZAMESTNANCA:

     - Do 15.2.2019 - ZAMESTNANEC
 musí požiadať svojho zamestnávateľa / mzdového účtovníka o vykonanie "Ročného zúčtovania preddavkov na daň" a vyhotovenie "Potvrdenia o zaplatení dane".
Zamestnanec vyplní Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby” - stiahnuť TU.

     - Do 30. 4. 2019 – je potrebné doručiť alebo zaslať poštou na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska obe tlačivá:
"Potvrdenie o zaplatení dane" - stiahnúť TU
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby” - stiahnúť TU.
(Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2% v sume minimálne 3 €).

Celý článok...