Vzdelávanie

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

Vzdelávanie pre školy, inštitúcie, združenia, asociácie, terapeutov, klientov

  Téma

  Moderné AAK pomôcky dostupné na Slovensku a ich využitie v praxi -

  -  prednáška spojená s prezentáciou a demonštráciou pomôcok pre alternatívnu komunikáciu (praktické ukážky priamo s klientom).

  Popis

  • Moderné AAK pomôcky (Tobii Dynavox asistenčná technológia, ovládania počítača pohybom očí) - praktická ukážka PCEye očné navigácie,
  • Špeciálny program Tobii Gaze Viewer, na lepšie zhodnotenie kognitívnych úrovní klienta – príklady zo života, praktická ukážka, 
  • Špeciálne AAK programy na hlasový výstup, vzdelávanie, terapiu  ( Grid 3, Grid for iPad, Communicator 5 Gold, Look to Learn, Sensory Eye Fx, Kinka, Snap Scene) - praktická ukážka, 
  Prednášajúca:

   Ing. Adriana Rojíková

  • Ukončené vzdelanie: Slovenská vysoká škola technická, Bratislava - štátna záverečná skúška - r.1987; Doplnkové pedagogické štúdium učiteľskej spôsobilosti, SVŠT Bratislava - štátna záverečná skúška r.1987; Špeciálna pedagogika pre učiteľov – pedagogika mentálne postihnutých, rozširujúce štúdium, Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta - štátna záverečná skúška - r.1998;
  • Prax: viac ako 15 ročná prax na pozícii špeciálny pedagóg - edukácia žiakov so zdravotným znevýhodnením; 10 rokov vo funkcii Predsedu OZ Slniečko – pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím; Multiplikátorka národného projektu "Integrácia IKT do vyučovania"  a lektorka vzdelávacích kurzov pre pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl; Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania „Autizmus – zdravotné a výchovné aspekty, diagnostika autizmu, autistické správanie“; Lektorská a konzultačná činnosť, organizovanie kurzov, prednášok, školení, workshopov na tému "Augmentatívna a alternatívna komunikácia", "Moderné AAK pomôcky dostupné na Slovensku a ich využitie v praxi", Alternatívna komunikácia a DMO a iné.
  • Od roku 2009 riaditeľka a konateľka firmy ADROS s.r.o.
    Lektorská a konzultačná činnosť, organizovanie vzdelávania, AAK kurzov, seminárov, prednášok, školení, workshopov atď.;

  Jazyk

   v slovenskom jazyku

  Mesto

   Bratislava, Bajkalská 9, ADROS s.r.o.    /     alebo Vašich priestoroch

  Skupina

    doporučujeme skupinu cca 10 - 20 osôb 

  Čas     2,5 - 3 hod. 

  Cena

 

    252,00- € s DPH

*cena zahŕňa prípravu podkladov na prednášku, zabezpečenie techniky, nastavenie zariadení (HW+SW), čas na ceste tam aj späť, náklady na dopravu, mzda odborného pracovníka, atď.


Máte záujem?

Vyplňte "Prihlášku - kliknite TU"