Vzdelávanie

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

Vzdelávanie pre školy, inštitúcie, združenia, asociácie, terapeutov, klientov

  Téma

  Moderné AAK pomôcky dostupné na Slovensku a ich využitie v praxi -

prednáška spojená s prezentáciou a demonštráciou pomôcok pre alternatívnu komunikáciupraktické ukážky priamo s klientom.

  Popis

 • Moderné AAK pomôcky (Tobii Dynavox asistenčná technológia, ovládania počítača pohybom očí) - praktická ukážka PCEye očné navigácie,
 • Špeciálny program Tobii Gaze Viewer, na lepšie zhodnotenie kognitívnych úrovní klienta – príklady zo života, praktická ukážka, 
 • Špeciálne AAK programy na hlasový výstup, vzdelávanie, terapiu  ( Grid 3, Grid for iPad, Communicator 5 Gold, Look to Learn, Sensory Eye Fx, Kinka, Snap Scene) - praktická ukážka, 
  Prednášajúca:

   Ing. Adriana Potrok Rojíková - odborníčka v oblasti využitia moderných high-tech asistenčných technológií pre AAK / alternatívnu komunikáciu - špeciálny hardvér a softvér na ľahšie ovládanie počítača:

 • Ukončené vzdelanie a prax: Slovenská vysoká škola technická, Bratislava - štátna záverečná skúška - r.1987; Doplnkové pedagogické štúdium učiteľskej spôsobilosti, SVŠT Bratislava - štátna záverečná skúška r.1987; Špeciálna pedagogika pre učiteľov – pedagogika mentálne postihnutých, rozširujúce štúdium, Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta - štátna záverečná skúška - r.1998;
 • 25 ročná prax, z toho viac ako 15 rokov na pozícii špeciálny pedagóg - edukácia žiakov so zdravotným znevýhodnením;
 • 10 rokov vo funkcii Predsedu OZ Slniečko – pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím; 
 • Multiplikátorka národného projektu "Integrácia IKT do vyučovania"  a lektorka vzdelávacích kurzov pre pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl;
 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania „Autizmus – zdravotné a výchovné aspekty, diagnostika autizmu, autistické správanie“;
 • Lektorská a konzultačná činnosť, organizovanie kurzov, prednášok, školení, workshopov na tému "Augmentatívna a alternatívna komunikácia", "Moderné AAK pomôcky dostupné na Slovensku a ich využitie v praxi", Alternatívna komunikácia a DMO a iné.
 • Lektorská a konzultačná činnosť, organizovanie vzdelávania, AAK kurzov, seminárov, prednášok, školení, workshopov atď.;
 • V roku 2009 založila spolu s kolegami firmu ADROS s.r.o.

  Jazyk

   v slovenskom jazyku

  Mesto

   Bratislava, Bajkalská 9, ADROS s.r.o.    /     alebo Vašich priestoroch

  Skupina

    doporučujeme skupinu cca 10 - 20 osôb 

  Čas     2,5 - 3 hod. 

  Cena

 

    300,00- € s DPH / alebo dohodou

*cena zahŕňa prípravu podkladov na prednášku, zabezpečenie techniky, nastavenie zariadení (HW+SW), čas na ceste tam aj späť, náklady na dopravu, mzda odborného pracovníka, atď.


Máte záujem?

Vyplňte "Prihlášku - kliknite TU"