Úvod

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

Predaj a distribúcia Eye Gaze - Tobii Dynavox technológia na Slo

ALTERNATÍVNA A AUGMENTATÍVNA KOMUNIKÁCIA

Ovládajte svoj počítač očami. Moderné asistenčné riešenia pre špeciálne vzdelávanie, pomáha jednotlivcom s telesným znevýhodnením alebo narušenou rečou, viesť lepší a nezávislejší život.

Dg.: Amyotrofická laterálna skleróza (ALS), Autizmus, Detská mozgová obrna (DMO), Rettov syndróm, Vývinové oneskorenie, Mozgová príhoda (Afázia), Poranenie miechy (SCI), Poranenie mozgu, Skleróza Multiplex.

 
 
 
 
TobiiDynavox Eye Gaze

ovladanie počítača očami


možnosť zapožičať na 7 dní

 
 
ELEKTRONICKÁ TABUĽKA

ovládanie počítača dotykom


možnosť zapožičať na 7 dní

 
 
IntegraMouse Plus

ovládanie počítača ústmi


možnosť zapožičať na 7 dní

 
 
SOFTVÉR PRE AAK

 
 
SOFTVÉR MÉĎA & ALTÍK

 
 
SOFTVÉR LIFEtool

 
 
POČÍTAČ,TLAČIAREŇ,TABLET

 
 
PC KLÁVESNICA

 
 
PC MYŠ & TRACKBALL

 
 
BEAMZ hudobný systém


možnosť zapožičať na 7 dní

 
 
KOMUNIKAČNÁ TABUĽKA


 

 
 
KOMUNIKÁTOR PRE AAK


 

 
 
PC PRÍSLUŠENSTVO

 
 
ŠPECIÁLNA STOLIČKA

 
 
ADAPTÉR & SPÍNAČ

 
 
POMÔCKY NA CVIČENIE A REHABILITÁCIU - CVIČENIE JEMNEJ & HRUBEJ MOTORIKY