O nás

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

O nás

Firma ADROS s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od r.2009. Špecializujeme sa na poradenstvo, predaj a distribúciu moderných pomôcok pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Dodávame high-tech asistenčné technológie umožňujúce ľahšie ovládanie počítača. Spolupracujeme s vysokokvalifikovanými odborníkmi zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Sme zmluvnými partnermi zahraničných firiem s dlhoročnou tradíciou v oblastii asistenčných technológii a AAK/alternatívnej komunikácie.

 


ADROS s.r.o. v r. 2009 založila spolu s kolegami Ing. Adriana Potrok Rojíková, konateľka firmy.  Ukončené vzdelanie a prax: Slovenská vysoká škola technická, Bratislava - štátna záverečná skúška - r.1987; Doplnkové pedagogické štúdium učiteľskej spôsobilosti, SVŠT Bratislava - štátna záverečná skúška r.1987; Špeciálna pedagogika pre učiteľov – pedagogika mentálne postihnutých, rozširujúce štúdium, Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta - štátna záverečná skúška - r.1998; 25 ročná prax, z toho viac ako 15 rokov na pozícii špeciálny pedagóg - edukácia žiakov so zdravotným znevýhodnením; 10 rokov vo funkcii Predsedu OZ Slniečko – pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím; Multiplikátorka národného projektu "Integrácia IKT do vyučovania"  a lektorka vzdelávacích kurzov pre pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl; Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania „Autizmus – zdravotné a výchovné aspekty, diagnostika autizmu, autistické správanie“; Lektorská a konzultačná činnosť, organizovanie kurzov, prednášok, školení, workshopov na tému "Augmentatívna a alternatívna komunikácia", "Moderné AAK pomôcky dostupné na Slovensku a ich využitie v praxi", Alternatívna komunikácia a DMO a iné.

Pomáhame klientom s diagnózou Lou Gehrigova choroba (ALS)  | Autizmus | Detská mozgová obrna (DMO) | Rettov syndróm | Vývinové oneskorenie | Mozgová príhoda / Afázia | Poranenie miechy (SCI) | Poranenie mozgu | Skleróza Multiplex a iné.