Ako nakupovať

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

Ako nakúpiť

Dodacie a platobné podmienky:

1) Dodávame široký sortiment moderných AAK pomôcok a asistenčných technológií na ľahšie ovládanie počítača a alternatívnu komunikáciu, a iné. (Po konzultácii (1 h. zdarma) s klientom navrhujeme individuálne riešenia podľa jeho požiadaviek a potrieb. Bezplatná konzultácia je podmienená vyplnením všeobecého formulára, zasielame na vyžiadanie - napíšte nám na obchod @ adros.sk (píšte bez medzier):

- Asistenčné technológie, pomôcky na ľahšie ovládanie počítača, prístroje na bezdotykové ovládanie počítača a individuálne riešenia pre užívateľov so špeciálnymi potrebami.

- Špeciálne programy na hlasová výstup, programy pre AAK / alternatívnu komunikáciu, vzdelávacie a výchovné programy, výučbové programy pre ZŠ, SŠ, MŠ a ŠŽŠ, ŠOU, ŠMŠ.

- Špeciálne ergonomické počítačové klávesnice, a asistenčné myš, spínače, tlačítka, adaptéry.

- Komunikačné pomôcky - počítač osobný prenosný, alebo počítač osobný stolový vhodný pre užívateľov so špeciálnymi potrebami (*sprostredkovanie nákupu).

- Špeciálne stoličky - polohovacie zariadenia pre ľudí so špeciálnymi potrebami.

Upozornenie - * Sprostredkovanie nákupu tovaru: Ak si klient vyberie pomôcku, ktorá nie je v našej ponuke, na požiadanie môžeme sprostredkovať jej nákup a dodanť ju klientovi. Záručný a pozáručný servis pomôcky si v takomto prípade klient rieši na vlastné náklady priamo v autorizovanom servise.

Tovar si môžu objednávať firmy, organizácie, nemocnice, školy, logopedické a špeciálno-pedagogické poradne, a rehabilitačné centrá ako aj súkromné osoby atď.


2) OBJEDNÁVKA TOVARU

Pre tovar platia ceny aktualne uvádzané na internete, vrátane akcií. Ceny sú uvádzané s DPH. Výslednú hodnotu objednávky má zákazník možnosť overiť ešte pred jej odoslaním. Vyznačením súhlasu s obchodnými podmienkami zákazník prijíma dodacie a platobné podmienky predajcu a vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu a spôsobe potrebnom pre spracovanie objednávky.
Uvedená cena je pre predajcu záväzná a pre zákazníka konečná.
V cene nie je zahrnutá inštalácia hardvéru alebo softvéru.


3) POTVRDENIE A REALIZÁCIA OBJEDNÁVKY

Po odoslaní objednávky dostane zákazník na uvedený email potvrdenie o odoslaní objednávky, ktoré je totožné s objednávkou, ktorú získa predajca.
Ak zákazník zistí rozdiel medzi tým čo chcel objednať a realizovanou objednávkou, môže ju bez obmedzenia upraviť alebo obratom stornovať.
Objednávka sa stáva záväznou po jej prijatí predajcom ZAREGISTROVANÍ. ZAREGISTROVANIE OBJEDNÁVKY oznámi predajca kupujúcemu formou emailu. Pri platbe prevodom, alebo vkladom na účet, dostane kupujúci formou emailu údaje potrebné na úhradu tovaru. Po pripísaní platby na náš účet oznámi predajca kupujúcemu formou emailu POTVRDENIE OBJEDNÁVKY - ZAREGISTROVANIE.


4) DODACIA DOBA

Tovar je spravidla odosielaný do 3 - 28 pracovných dní od prijatia objednávky. Obvyklá dodacia doba sa môže predĺžiť najmä na začiatku a na konci kalendárneho roka, alebo ak je tovar objednaný od zahraničného dodávateľa, alebo je na ceste na náš sklad.
Ak predajca nie je schopný objednávku realizovať celú naraz, môže ju rozdeliť do niekoľkých zásielok. Náklady spojené s dopravou tovaru sa účtujú kupujúcemu len raz pri prvej zásielke. Následné náklady znáša predajca.
Predávajúci aj kupujúci majú právo odstúpiť od objednávky, ak nie je možné z rôznych príčin tovar dodať do 8 týždňov od dátumu objednania, ak nie je dohodnuté inak.
 

5) SPÔSOB DODANIA

Tovar zasielame prepravnou službou UPS/Slovak parcel service, ak nie je dohodnuté inak.
Pri bežných objednávkach účtujeme dopravné a balné v nasledujúcej výške:

  • pri platbe vopred / vklad na účet –  5,00 € s DPH (pri dodaní HW, SW, špeciálnej stoličky s poistením nad 100 €  - od 7,00 € až do 50 € s DPH
  • pri dobierke – 7,00 € s DPH (len pre vybraný tovar do 100 € s DPH)
  • pri nadrozmernom tovare je cena dopravy  - 0,90 € / km

Za bežnú objednávku sa nepovažuje špeciálny hardvér a softvér, počítač, tlačiareň, stolička, kde dopravné a balné závisí od ceny, hmotnosti a poistenia tovaru, kde dopravné a balné účtujeme vo výške od 7 € až do 50 € s DPH.

6) PLATOBNÉ PODMIENKY

Štátnym školám a štátnym inštitúciám bežne zasielame tovar na faktúru so 14 dennou splatnosťou, na základe prijatia záväznej objednávky.

Súkromným osobám, súkromným firmám, zasielame tovar na dobierku, alebo ako obyčajnú zásielku po úhrade tovaru prevodným príkazom / alebo vkladom na účet. Predávajúci má právo vystaviť zálohovú faktúru a žiadať platbu vopred, pokiaľ sa jedná a tovar, ktorý nie je bežne skladom a je pre ľudí so špeciálnymi potrebami, ako je špeciálny hardvér a softvér, počítač, tlačiareň, ˇpríslušenstvo k počítaču, polohovacia stolička, a iné.


6) ZÁRUKA

Kupujúci je povinný si tovar skontrolovať ihneď po prevzatí, dodatočná reklamácia bude zamietnutá. Kupujúci získava vlastnícke práva k tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
Prevzatím tovaru kupujúci potvrdzuje, že prevzatý tovar je bez zjavného mechanického poškodenia a tiež, že sa zoznámil a v plnom rozsahu súhlasí s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho. Sériové čísla a záručné nálepky tovaru nesmú byť poškodené/odlepené z tovaru. Pri ich poškodení nebude prípadná reklamácia uznaná. U niektorých produktov je záruka výrobcom obmedzená na dobu kratšiu ako 24 mes. Práva zo zákona koncového zákazníka tým ale nie sú nijak dotknuté, záruka pre neho platí v zákonom danej lehote.
Skrátená záruka sa vzťahuje iba pre zákazníkov s IČO.
Na spotrebný materiál je záruka 6 mesiacov.

Záručné podmienky
Kupujúci je povinný zakúpený HW a SW nainštalovať len na zariadenia, ktoré spĺňajú technické parametre dané výrobcom HW a SW. Nezodpovedáme za škody spôsobené nedodržaním tejto podmienky.

1. Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu alebo technické chyby vzniknuté pri výrobe zariadenia.
2. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté: nesprávnou obsluhou, nadmerným zaťažovaním alebo používaním, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s návodom na použitie alebo na poškodenie elektrostatickým výbojom.
3. Záruka sa nevzťahuje na prípady nefunkčnosti predajcom inštalovaného hardvérového alebo programového vybavenia, pokiaľ používateľ  zasiahol neodborne do tohto nainštalovaného hardvérového alebo programového vybavenia.
4. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo vadného programového vybavenia, ani na prípadné škody vzniknuté v tomto dôsledku.
5. Neručíme za prípadnú stratu, poškodenie alebo zneužitie dát uložených na zariadení. Pred prevzatím výrobku do opravy je povinnosťou kupujúceho zabezpečiť si zodpovedajúcu zálohu potrebných údajov a zabrániť ich možnému zneužitiu.
6. Negarantujeme plnú kompatibilitu rozširujúcich komponentov zakúpených na inom mieste ako u ADROS s.r.o.
7. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných vplyvov alebo prevádzkovaním v extrémne neobvyklých podmienkach.
8. Záruka taktiež zaniká: Ak si kupujúci neuplatní záruku neodkladne pri zistení závady po zakúpení výrobku, alebo ak bude používať výrobok so zistenou vadou. Ak kupujúci bude napriek upozorneniu hrubo porušovať zásady prevádzky a používania výrobku popísané v používateľskej príručke.

7) ÚDAJE O FIRME

Fakturačná a poštová adresa:
ADROS s.r.o.
Bajkalská 9
831 04 Bratislava
Slovenská republika

Zapísaná  v OR Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel Sro, vložka číslo: 60552/B.

Kontaktné údaje:
Telefón: +421 2 39077010
Mobil: +421 911 135252
Email: info @ adros.sk (email píšte súvisle bez medzier)

IČO: 44981732
DIČ: 2022892025
IČ DPH: SK2022892025

Spoločnosť ADROS s.r.o. je platcom DPH.
Všetky ceny sú uvádzané s DPH a sú konečné.


8) VOP - pre viac info klikni na:

Všeobecné obchhodné podmienky prevádzkovateľa obchodu Specialnepomocky.sk pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu www.specialnepomocky.sk)
 

9) Reklamačný poriadok - sa nachadza vo Všeobecných obchodných podmienkach...                        

Reklamačný formulár.pdf


10) Uplatnenie práva kupujúceho na odstúpenie od KZ - sa nachadza vo Všeobecných obchodnych podmienkach...

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od KZ                                      
Príl.1 - Formulár na odstúpenie od zmluvy.pdf

*   *   *   *   *
Cenník platný od 1.1.2020.

Ochrana osobných údajov - podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.