Prezentácia

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

Moderné AAK pomôcky a ich využitie v CVI Banská Bystrica, n.o. - 20.11.2018.

 

Kurz alternatívnej komunikácie 29.9. - 30.9.2018 Piešťany

Dvojdňový víkendový kurz pre rodiny s hendikepovaným nehovoriacim alebo ťažko komunikujúcim dieťaťom, či dospelým.

Viac info na https://www.facebook.com/specialnepomocky  alebo ...na www.appa.sk

 

Vzdelávanie pre školy, inštitúcie, združenia, asociácie, terapeutov, klientov

  Téma

  Moderné AAK pomôcky dostupné na Slovensku a ich využitie v praxi -

  -  prednáška spojená s prezentáciou a demonštráciou pomôcok (praktické ukážky priamo s klientom).

  Popis

 • Moderné AAK pomôcky (Tobii Dynavox asistenčná technológia, ovládania počítača pohybom očí) - praktická ukážka PCEye Mini, PC Eye Explore,
 • Špeciálny program Tobii Gaze Viewer, na lepšie zhodnotenie kognitívnych úrovní klienta – príklady zo života, praktická ukážka, 
 • Špeciálne programy na vzdelávanie a alternatívnu komunikáciu (Look to Learn, Sensory Eye Fx, Grid, Communicator, Snap Scene) - praktická ukážka,
 • BEAMZ – interaktívny hudobný systém na rozvoj jemnej motoriky - hudba, vzdelávanie, terapia a zdravotná starostlivosť v jednom balíku - praktická ukážka.
  Prednášajúca:

   Ing. Adriana Rojíková

 • Vzdelanie: SVŠT v Bratislave - štátna skúška;
  Doplnkové pedagogické štúdium učiteľskej spôsobilosti - štátna skúška;
  Špeciálna pedagogika pre učiteľov – pedagogika mentálne postihnutých /r.š. - štátna skúška.
 • Prax: Viac ako 15 rokov učiteľka - špeciálny pedagóg ( edukácia žiakov s autizmom a edukácia žiakov s viacnásobným postihnutím);  
  Viac ako 10 rokov predsedníčka OZ Slniečko – pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím;
  Multiplikátorka národného projektu „Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch“ a lektorka vzdelávacích kurzov pre pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ.
 • Osvedčenie o absolvovaní priebežného cyklického vzdelávania „Autizmus – zdravotné a výchovné aspekty, diagnostika autizmu, autistické správanie“;
 • Lektorská a konzultačná činnosť, organizovanie kurzov, seminárov, prednášok, školení, workshopov atď.;
 • Od roku 2009 riaditeľka a konateľka firmy ADROS s.r.o.

  Jazyk

   v slovenskom jazyku

  Mesto

   Bratislava, Bajkalská 9, ADROS s.r.o.    /     alebo Vašich priestoroch

  Skupina

    doporučujeme cca 10 osôb   /    alebo dohodou

  Čas     2,5 hod. 

  Cena

 

    250,00- € s DPH

*cena zahŕňa prípravu podkladov na prednášku, zabezpečenie techniky, nastavenie zariadení (HW+SW), čas na ceste tam aj späť, náklady na dopravu, atď.


Máte záujem?

Vyplňte "Prihlášku - kliknite TU"