Poranenie mozgu

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

Poranenie mozgu

Poranenie mozgu  môže zmeniť náš život v jedinom okamihu. Úrazy hlavy alebo pády či poranenia s úderom do hlavy sa stávajú veľmi často. Traumatické poranenia mozgu sú  poškodenia mozgu, ktoré vznikli v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, ako sú napr. úder, náraz, pád, výbuch či tlaková vlna, bodné či strelné zranenie, ktoré vedú k narušeniu aktivity mozgu. Mnohé zranenia mozgu nie sú na prvý pohľad viditeľné, no následkom zranenia môže byť závažne dočasné, alebo trvalé poškodenie mozgu i celkových životných funkcií.

Úrazy mozgu (angl. traumatic brain injury = traumatické poranenie mozgu) sa obvykle klasifikujú na základe závažnosti anatomických rysov zranenia a mechanizmu poškodenia. Traumatické porananie mozgu patrí spolu s mozgovou príhodou (mŕtvicou) k ochoreniam, ktoré zanechávajú najhoršie následky. Na rozdiel od mozgovej príhody (mŕtvice), traumatické poranenie mozgu (úrazy mozgu ) vznikajú často a v každom veku. Obzvlášť rizikové sú úrazy mozgu u detí.

Poranenie mozgu môže spôsobiť príznaky, ako sú zhoršená koncentrácia a problémy s pamäťou, psychická únava, zhoršená motorika, narušenie rovnováhy, ochrnutie častí tela a poruchy reči.

Mnoho ľudí po poranení mozgu hovorí, že je potrebné žiť pokojnejšie a pomalším tempom. V niektorých prípadoch, v závislosti od rozsahu poškodenia mozgu, môže byť ťažké vrátiť sa späť do práce. Je tiež bežné, že po poranení mozgu sa vzťahy k druhým ľuďom zmenia. Preto je dôležité, aby rodina dostala podporu a potrebné správne informácie o možnosti riešenia a zlepšenia vzniknutej situácie.
Rehabilitácia je dôležitou súčasťou liečby po poranení mozgu. Včasná a aktívna rehabilitácia motoriky tela, zameraná hlavne na zlepšenie rôznych funkcií
ako je reč a jazyk, pamäť a pozornosť podporuje ich spontánne zlepšenie.

V závislosti od závažnosti poranenia a včasnej odbornej pomoci  postihnutá osoba sa môže zotaviť a vrátiť k svojmu obvyklému životnému
štýlu, alebo v niektorých prípadoch zostane závislá na pomoci okolia a ostatných. Tobii asistenčné technológie, ako sú zariadenia Tobii I-Series 12 alebo Tobii I-Series 15 poskytujú ľuďom získať opäť hlas, ktorý stratili v dôsledku poranenia mozgu, opäť získajú možnosť komunikovať s rodinou, priateľmi, lekármi a okolím umožní v priebehu obdobia rehabilitácie. Tobii Pc Eye očná navigácia - je výborný prístroj na bezdotykové ovládanie počítača, ktorý poskytuje možnosť dostať sa späť do práce, plnohodnotne využívať počítač a zostať tak aktívny a nezávislý.

_________________________________________________________________________________________________________

Amyotrofická laterálna skleróza (ALS) | Autizmus | Detská mozgová obrna (DMO) | Rettov syndróm | Vývinové oneskorenie | Mozgová príhoda (Afázia) | Poranenie miechy (SCI) | Poranenie mozgu | Skleróza Multiplex