Grid 3

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

Grid 3 - Tréning & Videá - ZOZNAM

Tu nájdete obsah všetkých tréningových videí, ktoré boli nahrané k tréningovým kartám, ktoré obdržíte pri kúpe programu Grid 3. Videá sú síce v angličtine, ale postup určite pochopíte. :)

Základné nastavenia

    1. Ako vytvoríť nového užívateľa
    2. Ako usporiadať a pridať nové mriežky?
    3. Ako nastavíť otvorenie Gridu 3 (konkrétnej mriežky), keď sa zapne Windows?
    4. Otvorenie a používanie mriežok
    5. Rýchle úpravy

Celý článok...
 

Grid 3 - Tréning & Videá

Základné nastavenia

   1. Ako vytvoriť nového užívateľa?

 

   2. Ako usporiadať a pridať nové mriežky?

 

   3. Ako nastaviť otvorenie Gridu 3 (konkrétnej mriežky), keď sa zapne Windows?

 

 4. Otvorenie a používanie mriežok

 

   5. Rýchle úpravy


1. Práca s mriežkami 

1.1. Vytvorenie a úprava textovej bunky

 

1.2. Zmena obrázka v bunke

 

1.3. Úprava obrázka v bunke

 

1.4. Zmena umiestnenia buniek a ich veľkosti

 

1.5. Usporiadanie buniek v mriežke

 

1.6. Štýl a vzhľad bunky

 

1.7. Prepojovacie bunky

 

1.8. Pracovný priestor - bunka pre rozhovor a písanie


 


2. Príkazy

2.1. Úvod do príkazov


2.2. Zoznamy
2.3. Pridávanie a správa mriežok
2.4. Prístupnosť buniek
2.5. Pridanie a nahratie zvuku

2.6. Nastavenie účtov a Dropboxu

2.7. Odoslanie mriežok do Grid Player (app for iOS)


​​​​​


2.8. Vzdialená úprava


 

3. Nastavenia

3.1. Nastavenia - Zväzok mriežok
3.2. Nastavenia - Emailové účty

3.3. Nastavenia - Hlasový výstup
3.4. Nastavenia - Myš alebo hlavové ukazovátko
3.5. Nastavenia - Dotyk
 
3.6. Nastavenia - Očné sledovanie 
 3.7. Nastavenia - Spínač

3.8. Nastavenia - Mobilný telefón