Mozgová príhoda │Afázia

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

Mozgová príhoda │Afázia

Mozgová príhoda nastane, keď prietok krvi do mozgu je upchatý, nastane prerušenie prívodu kyslíka a následkom toho dôjde k poškodeniu mozgového tkaniva. Mozgová príhoda môže spôsobiť Afáziu, čo ovplyvní schopnosť jedinca hovoriť. Asistenčné technológie a riešenia od Tobii môžu pomôcť pri komunikácii po mozgovej mŕtvici / Afázii.
 
Ak dôjde k mŕtvici, schopnosti riadené mozgom sa v poškodenej oblasti stratia,  alebo zaznamenajú menšie, alebo väčšie problémy, ako je napr.: slabosť v ruke, v nohe, dôjde k ochrnutiu, alebo strate schopnosti hovoriť.
 
Afázia je porucha spôsobená poškodením časti mozgu, kde je uložené rečové centrum. Príznaky ochorenia sú:
 -  ťažkosti vyjadriť sa a porozumieť reči
 -  ťažkosti s čítaním a písaním
 
Alternatívne a augmentatívne komunikačné riešenie Tobii môže používateľom pomôcť prekonať niektoré ťažkosti pri komunikácii a umožní im zostať v obojsmernom kontakte s okolitým svetom. Rôzne Asistenčné technológie a riešenia, ako je napríklad sledovanie zariadenia hlavou a pohľadom očí, umožní používateľovi ovládať komunikačné pomôcky, ktorými vyjadrí svoje myšlienky a pomôžu mu k samostatnosti.
 
Užívatelia môžu cez zariadenie surfovať na webe, posielať e - maily a textové správy, používať sociálne siete, ako Facebook a Twitter. Tobii asistenčné technológie dostávajú "hlas", artikulujú vaše myšlienky a názory.

_________________________________________________________________________________________________________

Lou Gehrigova choroba (ALS)  | Autizmus | Detská mozgová obrna (DMO) | Rettov syndróm | Vývinové oneskorenie | Mozgová príhoda / Afázia | Poranenie miechy (SCI) | Poranenie mozgu | Skleróza Multiplex