Mozgová príhoda │Afázia

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

Mozgová príhoda │Afázia 
Mozgová príhoda nastane, keď prietok krvi do mozgu je upchatý, nastane prerušenie prívodu kyslíka a následkom toho dôjde k poškodeniu mozgového tkaniva. Mozgová príhoda môže spôsobiť Afáziu, čo ovplyvní schopnosť jedinca hovoriť. Moderné asistenčné technológie, pomôcky špeciálny hardvér a softvér môžu pomôcť jedincom pri komunikácii po mozgovej príhode a pri Afázii.
 
Ak dôjde k mozgovej príhode, schopnosti riadené mozgom sa v poškodenej oblasti stratia,  alebo zaznamenajú menšie, alebo väčšie problémy, ako je napr.: slabosť v ruke, v nohe, dôjde k ochrnutiu, alebo strate schopnosti hovoriť.
Afázia je teda porucha spôsobená poškodením časti mozgu, kde je uložené rečové centrum. Príznaky ochorenia sú: ťažkosti vyjadriť sa a porozumieť reči, ťažkosti s čítaním a písaním, skladaním viet, atď.
 
Alternatívne a augmentatívne komunikačné riešenia môžu používateľom pomôcť prekonať ťažkosti pri komunikácii a umožnia im zostať v kontakte s okolitým svetom (pomôžu im byť samostatatnejší a nezávislejší pri vyjadrení myšlienok a pocitov). Používateľ môže ovládať komunikačné pomôcky bezdotykovo (Tobii očné navigácie), Quha Zono (ovládanie mikropohybmi hlavy) a Integra mouse (ovládanie mikropohybmi úst) alebo dotykom.
 
Užívatelia môžu cez zariadenie surfovať na webe, posielať e - maily a textové správy, používať sociálne siete, ako Facebook a Twitter, atď. Tobii asistenčné technológie dávajú ľuďom "hlas", ktorý artikuluje myšlienky a názory, ktoré  napísali bezdotykovo alebo dotykovo pomocou symbolovej alebo textovej komunikácie.

_________________________________________________________________________________________________________

Lou Gehrigova choroba (ALS)  | Autizmus | Detská mozgová obrna (DMO) | Rettov syndróm | Vývinové oneskorenie | Mozgová príhoda / Afázia | Poranenie miechy (SCI) | Poranenie mozgu | Skleróza Multiplex