Vývinové oneskorenie

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

Vývinové oneskorenie

Vývinové oneskorenie je termín používaný na opis akéhokoľvek veľkého omeškania vo fyzickom alebo kognitívnom vývoji dieťaťa, či jeho správania, ako je chôdza, sedenie alebo hovorenie. Pojem "globálne vývinové oneskorenie" sa vzťahuje na deti, ktoré zaostávajú vo všetkých aspektoch ich vývoja, vrátane komunikácie. S riešením asistenčných technológii Tobii by mohol byť každodenný život pre týchto jedincov o niečo jednoduchší.

Vývinové oneskorenie môže byť spôsobené viacerými faktormi. Niektoré deti majú problémy v rozvíjaní  jazykových schopností v dôsledku sluchových ťažkosti, zatiaľ čo iné sú ovplyvnené kognitívnymi poruchami, ako je napríklad Downov syndróm.

Vývinové oneskorenie je zvyčajne hodnotené dvoma spôsobmi:
  -  vyšetrenie vývoja, ktorým môže byť dotazník alebo záznam o vývinovom oneskorení dieťaťa vyplnený rodičmi
 -  vyhodnotenie oneskorenia, ktoré je posúdením, zvyčajne vykonávaný detským psychológom, o schopnosti dieťaťa.

Rovnako ako veľa okolností, ktoré majú vplyv na učenie a jazykové zručnosti, nemôže byť vývinové oneskorenie vyliečené vo všetkých prípadoch, ale je liečiteľné a je možné ho liečiť. Tobii asistenčné technológie pre Augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu (AAK) môžu pomôcť v rozvoji jazykových a komunikačných zručností.

Počnúc jednoduchými kombináciami obrazov a súvisiacich zvukov, Tobii AAK zariadenie - rečové a jazykové riešenie môže byť prispôsobené a rozšírené tak, aby držalo krok s vývinom jedinca. Ľahký, odolný Tobii AAK pomôcky je navrhnutý tak, aby vydržal tvrdé zaobchádzanie, a prehrával viac ako 60 hodín uloženej reči a zvukov. Vstavaný reproduktor dáva deťom skvelú šancu, aby mohli svoj hlas aj počuť.

_________________________________________________________________________________________________________

Amyotrofická laterálna skleróza (ALS) | Autizmus | Detská mozgová obrna (DMO) | Rettov syndróm | Vývinové oneskorenie | Mozgová príhoda (Afázia) | Poranenie miechy (SCI) | Poranenie mozgu | Skleróza Multiplex