Rettov syndróm

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

Rettov syndróm

Rettov syndróm pomenovaný podľa rakúskeho lekára, ktorý ho objavil. Ide o  nervovo – vývojovú poruchu, ktorá postihuje takmer výhradne dievčatá a má hlboký vplyv na ich schopnosť komunikovať. Asistenčné technológie a riešenia Tobii môžu pomôcť komunikácii jedincov s Rettovým syndrómom.

Hoci je potrebné urobiť ešte veľa výskumov takmer všetky prípady Rettovho syndrómu sú spôsobené chybným génom.

Vedci sa vo všeobecnosti zhodujú, že syndróm má štyri fázy, pričom hlavné poškodenie schopnosti komunikácie sa vyskytujúce v druhom štádiu. Ako fázy postupujú, je ovplyvnený hovorený jazyk a pohyb, čo vedie k problémom v komunikácii. 

Užívatelia s Rettovým syndrómom našli s Tobii schopnosť kombinovať komunikačné moduly s technológiou zachytenia pohybu oka za veľmi užitočnú, keď sa začnú znova učiťjazyk a komunikačné zručnosti.

Pokročilá funkcia Tobii zachytenia pohybu oka sa nastaví jednoduchou kalibráciou a pomôže vysporiadať sa s akýmikoľvek  mimovoľnými pohybmi hlavy, ktoré by inak mohli ovplyvniť činnosť zariadenia. Tobii asistencné technológie a riešenia môžu pomôct pri komunikácii.

Ako rastú zručnosti užívateľa, Tobii riešenia  rastú a sa prispôsobujú sa spôsobu, ako komunikovať s okolitým svetom prostredníctvom internetu, socálnych sietí a sms správ. Umožňuje maximalizovať ich uplatnenie v spoločnosti a pri vzdelávaní.

Viac info čítaj na:

Poradňa: Rett syndróm a PC Eye - viac článok klikni TU

_________________________________________________________________________________________________________

Amyotrofická laterálna skleróza (ALS) | Autizmus | Detská mozgová obrna (DMO) | Rettov syndróm | Vývinové oneskorenie | Mozgová príhoda (Afázia) | Poranenie miechy (SCI) | Poranenie mozgu | Skleróza Multiplex