Poranenie miechy - podnikateľka Nina a Tobii komunikátor

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

Poranenie miechy - podnikateľka Nina a Tobii komunikátor

Pomoc pri podnikaní

To, čo malo byť pôvodne len krásnym skokom do jazera, zanechalo Ninu Muhonen vo veku 17 rokov úplne ochrnutú. V súčasnosti je však majiteľkou dvoch spoločností a používa Tobii PCEye GO, pomocou ktorého pracuje efektívnejšie a umožňuje jej byť aktívnou súčasťou na trhu práce.

Ninina životná sila sa dá najlepšie opísať prostredníctvom jej uvažovania počas toho ako ležala na nemocničnom lôžku bezprostredne po nehode. Hlavné myšlienky, ktoré jej pomohli vybojovať si cestu späť do života boli také, že chcela ísť domov.

"Keby som len mohla ísť domov, všetko by bolo v poriadku. V akýchkoľvek podmienkach by som si potom mohla vytvárať svoj vlastný každodenný život. "

"If Only I Come Home"  alebo v preklade: "Kiežby som len prišla domov"  je názov knihy, ktorej je Nina autorkou. Je o jej živote po nehode. V tejto knihe opisuje jej pohľad na to, aké je to byť úplne ochrnutá, no stále mať zachovanú chuť do života.

"Snažím sa nemyslieť na prekážky alebo na veci, ktoré ma obmedzujú. Radšej sa sústredím na možnosti, ktoré existujú. To je to, čo mám väčšinu času na mysli!"

Toto odôvodnenie je spojené s jej postojom a chuťou zaradiť sa späť do spoločnosti a byť aktívnou na trhu práce. Nehoda sa stala v polovici 90. rokov, kedy mala Nina 17 rokov a práve končila druhý ročník na strednej škole. Potom, čo zažila veľmi náročné obdobie po nehode, bola stále odhodlaná dokončiť svoje štúdium.


Jej život

"Keď som ležala na nemocničnej posteli, moja prvá myšlienka bola, že som prežila. Moja druhá myšlienka bola, že musím dokončiť školu. Nemala som v úmysle zmeniť môj život. Aj napriek tomu, že sa mi stala nehoda, som chcela žiť svoj život tak ako som si ho naplánovala. Kontaktovala som sa s mojou školou a urobili sme plán, ktorý mi pomohol na ceste k dokončeniu štúdia. Bol to môj spôsob ako ísť vpred."

Učitelia chodili do nemocnice a učili Ninu. Raz za týždeň išla Nina do školy urobiť skúšky z rôznych predmetov.

"Škola bola pre mňa ľahká, pretože milujem vedomosti. Pred nehodou som plánovala, že sa stanem právničkou, ale všetko čo som prežila, ma viedlo k zmene zamerania mojej pracovnej oblasti a namiesto toho som išla na behaviorálny program so zameraním na psychológiu. V rámci tejto oblasti by som mohla urobiť najväčšie pokroky."

Skutočná podnikateľka

Nina prevádzkuje dve spoločnosti, hosťuje v šou v rádiu, má výstavy fotografii a venuje sa ešte mnohým iným aktivitám.

Nina Muhonen je vyškolená behaviorálna a kognitívna terapeutka a v súčasnosti prevádzkuje dve spoločnosti. Pre jej prvú firmu s názvom "Life Spark" [Livsgnistan] prednáša, vykonáva terapiu a tiež vytvára svoje vlastné projekty v oblasti osobnej asistencie. Okrem toho organizuje kurzy a inšpiratívne prednášky o umení ako nájsť silu na získanie cieľov. Nina tiež vystavovala svoju tvorbu digitálnych fotografii na viacerých udalostiach.

V jej ďalšej firme je zamestnávateľkou deviatich osobných asistentov. Nina tiež vystupovala v uznávanej šou v rádiu s názvom "Food for Thought", ktorá sa vysiela vo Švédsku každý mesiac.

Efektívnejší a menej namáhavý prístup k počítaču

Na jeseň v roku 2011 začala Nina Muhonen používať Tobii PCEye GO, ktorý jej pomocou sledovania pohybov očí umožnil prístup k počítaču a používanie rôznych programov vrátane Microsoft Office.

Nina hovorí: „Pracujem so všetkými typmi dokumentov a hlavne používam MS Word.“

S nástrojmi, ktoré dnes Nina používa, môže pracovať omnoho plynulejšie ako s tzv. “head mouse.“. (Pozn.: ide o zariadenie, pomocou ktorého je ukazovateľ myši počítača ovládaný pohybom hlavy.) Takýto spôsob používala Nina pred objavením Tobii sledovania očí riešením Tobii PCEye GO. Keď ovládala počítač pomocou pohybov hlavy, zvykla mať veľké bolesti v oblasti krčnej chrbtice, pretože bola nútená neustále hýbať hlavou.

„Tobii PCEye GO mi umožňuje pracovať bez neustálej nutnosti otáčania môjho krku. Taktiež používam aj software s názvom Voice Express, ktorý mi umožňuje hovoriť potichu, keď  zadávam hlasové príkazy počítaču. PCEye GO mi pomáha šetriť môj hlas a samozrejme mi pomáha aj vtedy, keď pracujem na verejnosti.“


Nina si uvedomila, že existujú nekonečné možnosti pre prácu s počítačom ako je komunikácia prostredníctvom sociálnych médii ako sú Facebook a Twitter. Dokonca si založila aj svoj vlastný blog: Nina

Nina používa Tobii PCEye GO spolu s hlasovým výstupom

_________________________________________________________________________________________________________

Amyotrofická laterálna skleróza (ALS) | Autizmus | Detská mozgová obrna (DMO) | Rettov syndróm | Vývinové oneskorenie | Mozgová príhoda (Afázia) | Poranenie miechy (SCI) | Poranenie mozgu | Skleróza Multiplex