Autizmus

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

Autizmus

 

 

Autizmus, uzavretosť ( z gréckeho autós = sám) je pervazívna vývojová porucha, ktorá ovplyvňuje a narušuje sociálne, komunikačné a behaviorálne funkcie u jedincov.
Zníženie týchto funkcií spôsobených dopadom poruchy schopností pacienta komunikovať verbálne alebo neverbálne.
V tomto prípade nám môžu pri komunikácii pomôcť Tobii Asistenčné technologie.
Autizmus sa zvyčajne prejaví u detí vo veku od jedného do štyroch rokov. Napriek výskumu, neexistuje žiadna zhoda, čo vlastne spôsobuje autizmus. Je pravdepodobné, že
úlohu hrajú dva faktory: genetické a environmentálne.

Môže sa stať, že postihnutý jedinec nekomunikuje, alebo že vývoj jazyka a jeho slovná zásoba je pevná, obmedzená a
rozvíja sa len pomaly. Niektorí jedinci, ktorí hovoria, môžu byť schopný začať sa zapájať do obojsmernej konverzácie, alebo môžu opakovať určité naučené  kľúčové slová alebo frázy.

Hoci autizmus nie je možné vyliečiť, existuje široká škála terapeutických postupov a nástrojov, ktoré môžu byť použité na pomoc postihnutým autizmon
. Terapia integrácie zmyslov a terapia hrou môže pomôcť jedincovi vyrovnať sa so svetom okolo seba.

Pokiaľ ide o komunikáciu, Tobii vyvinula rad riešení pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu ( AAK ), ktoré pomáhajú jednotlivcom postihnutým autizmom preskúmať a rozvíjať svoje komunikačné zručnosti. Užívatelia si môžu prispôsobiť tieto asistenčné technológie, ako aj pokrok zručností, ktoré im umožňujú pružnosť a slobodu rozvíjať komunikáciu svojím vlastným tempom.

Príklad komunikačnej pomôcky pre ľudí s autizmom:

____________________________________________________________________________________

Amyotrofická laterálna skleróza (ALS) | Autizmus | Detská mozgová obrna (DMO) | Rettov syndróm | Vývinové oneskorenie | Mozgová príhoda (Afázia) | Poranenie miechy (SCI) | Poranenie mozgu | Skleróza Multiplex