Méďa číta, CZ

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
Méďa, Altík, Petit softvér > Méďa číta, CZ
 

Méďa číta, CZ

MEĎA ČÍTA - globálne a šlabikárové čítanie, je počítačový multimediálny program určený pre všetky deti, ktoré začínajú čítať. Program využíva...
39,00 €
:
 

MEĎA ČÍTA - globálne a šlabikárové čítanie, je počítačový multimediálny program určený pre všetky deti, ktoré začínajú čítať.Program využíva spojenie skladaných slov s obrázkami a zvukmi a ponúka tak oveľa širšie možnosti než klasický šlabikár alebo čítanka. Nastavenie programu, výberom vhodných slov a úrovne obtiažnosti riešenia, umožňuje pedagógom alebo rodičom prispôsobiť túto multimediálnu učebnicu úrovni každého dieťaťa.

Program je určený aj pre deti so špecifickými poruchami učenia (znížená koncentrácia, poruchy reči, poruchy vnímania, dyslexia, dyskalkúlia, dysgrafia, a pod).


Jazyk: český

              Licencia:
              - rodina / s postihnutím jedinca, cenovo najvyhodnejšia
              - 1 PC
              - multilicencia / pre školy a inštitúcie

Program Méďa číta je zameraný na analýzu aj syntézu pri čítaní a písaní, prípadne na nácvik globálneho čítania. V programe je k dispozícii takmer 1.000 slov, ktoré sú rozdelené do kategórií pre globálne čítanie, alebo podľa rôznych obtiažností pre ostatné prístupy. S každým slovom je spojený obrázok, ktorý slovo charakterizuje, aj jeho zvukový záznam. Prednosťou programu je jednotné a jednoduché ovládanie, ktoré je prispôsobené aj pre deti s postihnutím. Ovládať ho možno aj jedným či dvoma externými tlačidlami, klávesnicou, alebo myšou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slová možno skladať z písmen, slabík, alebo vyberať správne slovo zo zoznamu ponúknutých slov. V programe je k dispozícii 19 úloh, pri ktorých sa dá nastaviť obtiažnosť riešenia. Môžete si vyberať aj konkrétne slová na precvičovanie. Vo všetkých úlohách možno zvoliť medzi zobrazovaním malých alebo veľkých písmen, a vyberať z dvoch typov písma (pätkové a nepatkové). Riešenia úloh je možné doplniť hodnotením s možnosťou zápisu do tabuľky rekordov. Možno si tiež zvoliť či skladané alebo hľadané slovo bude doplnené obrázkom, zvukom a nápovědním textom. Voľbou konkrétneho nastavenia programu aj výberom slov môžete program prispôsobiť schopnostiam začínajúceho čitateľa. Každé nastavenie programu možno uložiť pre neskoršie využitie.

Stručný opis úloh obsiahnutých v programe:

    · Rozpoznanie zvolených písmen slovenskej abecedy
    · Doplňovanie chýbajúceho prvého písmena v slove
    · Doplňovanie ľubovoľného chýbajúceho písmena v slove
   
· Zloženie celého slová z písmen v ňom obsiahnutých
    · Zloženie slová z rôznych písmen (aj v slove neobsiahnutých)
    · Skladani
e slov z písmen abecedy
    · Skladanie slov cez zobrazenú klávesnicu počítača
    · Doplnenie chýbajúcej prvej slabiky v slove
    · Doplnenie chýbajúcej
ľubovoľné slabiky v slove
    · Zloženie celého slová zo slabík v ňom obsiahnutých
    · Zloženie slová z rôznych slabík (aj v slove neobsiahnutých)

    · Výber slová z rôznych slov zložených iz nepísmenných znakov (# $% ...)
    · Výber správneho slova z nezmyselných slov (erk, pes, soj
...)
    · Výber slová z rôznych (zmysluplných) slov (osol, pes,
vlk ...)
    · Výber zo slov s přeházenými písmenami (esp, pes, sep ...)
    · Výber zo slov so zmeneným prvým písmenom (XES, pes, nus)
    · Výber zo slov so zmeneným jedným písmenom (pos, pes, pom)
    · Výber zo slov sa zamenené diakritikou (pés, pes, pes ...)
    · Výber slova ukrytého v rade písmen (charokpesupald)

Ukážky z úloh:

 

 

Výber zo slov s rozhádzanými písmenami.

Obrázok zachytáva situáciu po chybnom výbere slová, kedy program sám koriguje zlý výber. Pretože je zapnuté aj hodnotenie, chyba je zároveň signalizovaná "čertíkom".

 

 

 

 

 

Skladanie slov z písmen abecedy.
Postupným výberom písmen z abecedy skladáte slovo. Posledné vybrané písmeno "E" bolo správne, čo je ohodnotené pochvalou a "anjelikom". V úlohe je zapnutá možnosť: Zobrazovať nápovednýtext.

 

 

 

 

 

Zloženia celého slová zo slabík v ňom obsiahnutých.
Tentoraz sa úloha rieši bez hodnotenia, zapnutá malé písmená a zrušený nápovedné text. Prvé dve slabiky boli doplnené správne, tretí označená slabika "vi" je tiež správne.

 

 

 

 

 

Výber slova ukrytého v rade písmen.
V úlohe je zapnuté veľké pätkové písmo aj zobrazenie nápovedného textu. Po stlačení klávesy Enter dôjde k správnemu doplnenie vybraného slova.

 

 

 

 

 


Program Méďa číta vyžaduje multimediálny počítač s operačným systémom Windows 95 a vyšším, zvukovou kartou, CD ROM mechanikou a kvalitnejším grafickým adaptérom (videokarta s viac než 256 farbami).

Upozornenie: Vzdelávacie programy pracuju aj s Win 8, 64 bit a vyššie.
V niektorých verziách nemožno spustiť softvér Méďa99. V prípade niektorých tabletov s Win8, možno programy spustiť len v okne (nie cez celú obrazovku) - záleží na konkrétnom type tabletu a jeho možnostiach rozlíšenie obrazu.