Méďa a obrázky - priraď, doplň, zatrieď, SK

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
Méďa, Altík, Petit softvér > Méďa a obrázky - priraď, doplň, zatrieď, SK
 

Méďa a obrázky - priraď, doplň, zatrieď, SK

Méďa a obrázky - priraď, doplň, zatrieď, program zameraný na zmyslovú a rozumovú výchovu detí predškolského veku, pre prvákov a hlavne pre deti...
54,00 €
:
 

Vyučovací a vzdelávací program zameraný na zmyslovú a rozumovú výchovu  je využiteľný:
- pre deti predškolského veku.
- pre prvákov. Jednoduchým ovládaním a ľahkým nastavením úrovní obtiažnosti.
- program predovšetkým určený pre deti so špecifickými vzdelávacími potrebami - deti s mentálnym, zrakovým i telesným postihnutím a to od mentálneho veku od 3 do 7 rokov. Program je určený tiež pre deti so špecifickými poruchami učenia, ako je znížená koncentrácia, poruchy reči, poruchy vnímania, dyslexia, dyskalkulia, dysgrafia, a pod.                                                                                 

Jazyk: slovenský

              Licencia:
              - rodina / s postihnutím jedinca, cenovo najvyhodnejšia
              - 1 PC
              - multilicencia / pre školy a inštitúcie
              - upgrade multilicencia

Program je rozdelený do siedmich kapitol (Priraďovanie I, Priraďovanie II, Doplňovanie, Rozlišovanie, Postup,  Priestor, Hry). Obsahuje 43 úloh možnosťou nastaviť tri rôzne stupne obtiažnosti riešenia. U niektorých úloh si môžete vybrať z niekoľkých variant prípadne obrázkových súborov.


 

 1. kapitola Priraďovanie I - je zameraná na jednoduché priraďovanie úplné rovnakých, alebo podobných obrázkov, ktoré patria k sebe, poznávanie protikladov a výber podľa hlasového pokynu. (symboly, číslice, písmená...)
2. kapitola Priraďovanie II - rozvíja predstavivosť a fantáziu detí a opiera sa o princípy práce z prvej kapitoly. V tejto časti deti pracujú s polovičnými a nedokreslenými obrázkami, spoznávajú predmety zobrazené zhora a detaily obrázkov., na ktoré sú úlohy zamerané. Obrázok v ľavo znázorňuje detail ťahacej harmoniky.


 

V 3. kapitole Doplňovanie - pracujú deti s čiastočnými obrázkami, ktoré sa snažia doplniť správnym výrezom a naučia sa rozpoznať časti tela a oblečenia.
V tejto úlohe sa deti snažia doplniť rozprávkovú postavu zodpovedajúcej tvári.


 

4. kapitola  Rozlišovanie je zameraná na rozlišovánie rôznych častí vzhľadom k celku. Deti majú za úlohu spoznať úplné správny obrázok, nájsť dva úplne zhodné obrázky, pracujú s pojmy malý, väčší a prostredný, učia sa zostaviť predmety od najväčšieho po najmenší a naopak i nájsť obrázky, ktoré sú obsiahnuté v predlohe a ktoré vo vzore chýbajú.

V 5. kapitole Triedenie si deti precvičia zatrieďovanie predmetov do rôznych prostredí, vyberajú veci zhodných materiálov a poznávajú, čo sa dá kúpiť a v akom obchode. Táto úloha je zameraná na poznávanie predmetov, ktoré sú vyrobené z rovnakého materiálu.


 

6. kapitola Postup a priestor rieši problematiku deja a pracovného postupu. Deti sa naučí umiestňovať veci do priestoru a rozlišovať smery (úloha na správny postup stavby snehuliaka).

 

 

 

 

 

 

 


 

7. kapitola obsahuje Hry, v ktorých si deti zábavnou formou precvičia niektoré vedomosti z predchádzajúcich kapitol.

V úlohe "Niekoľko rozdielov" musia najsť, v čom sa líši ľavý obrázok od pravého. Jeden z rozdielov je odlišná vlna, chýbajúci morský koník a vodní rastlina...Samozrejmosťou programu MÉĎA A OBRÁZKY je jeho jednoduché ovládanie: (napríklad pomocou jednej klávesy s rozlíšením dlhého a krátkeho stisku), jednoduché nastavenie úrovne obtiažnosti (tri úrovne: ľahká, stredná a ťažká), jednoduché a pritom pestré prostredie (stovky obrázkov a desiatky zvukov) , nechýbajú tu krátke a veselé animácie a vyhodnotenie riešení jednotlivých úloh.

Upozornenie:
Vzdelávacie programy pracuju aj s Win 8, 64 bit a vyššie.
V niektorých verziách nemožno spustiť softvér Méďa99. V prípade niektorých tabletov s Win8, možno programy spustiť len v okne (nie cez celú obrazovku) - záleží na konkrétnom type tabletu a jeho možnostiach rozlíšenie obrazu.