Méďa počíta, SK

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
Méďa, Altík, Petit softvér > Méďa počíta, SK
 

Méďa počíta, SK

Program MÉĎA POČÍTA je zameraný na poznávanie základov matematiky na úrovni prvej triedy základnej školy. Jednoduchosťou ovládania a ľahkým...
57,00 €
:
 

Program MÉĎA POČÍTA je zameraný na poznávanie základov matematiky na úrovni prvej triedy základnej školy. Jednoduchosťou ovládania a ľahkým nastavením úrovní obtiažnosti je vhodný predovšetkým pre zvláštne, špeciálne a pomocné školy.

Program je určený tiež pre deti so špecifickými poruchami učenia, ako je znížená koncentrácia, poruchy reči, poruchy vnímania, dyslexia, dyskalkulia, dysgrafia, a pod.

Jazyk: slovenský

              Licencia:
              - rodina / s postihnutím jedinca, cenovo najvyhodnejšia
              - 1 PC
              - multilicencia / pre školy a inštitúcie              
              - upgrade multilicencia
 

Program Méďa počíta je teraz doplnený o 13 nových úloh a o zjednodušené ovládanie programu. Nová verzia programu vychádza z vašich požiadaviek az toho, čo podľa vás v programe Méďa počíta doteraz chýbalo. Celkovo teraz Méďa počíta obsahuje 56 úloh, z ktorých väčšina má viac variantov a patrí tak k najkomplexnejším programom pre výučbu matematiky pre základný stupeň.

Po spustení programu MÉĎA POČÍTA sa objaví úvodná obrazovka.

Najskôr si musíte vybrať jednu z piatich kapitol:
- Úvod do matematiky
- Poznávanie čísel
- Číselná os
- Počítanie
- Hry
a to kliknutím na jednu z piatich veľkých ikon.
Kontextovo s voľbou kapitoly sa zmení text v poli popise kapitoly aj zoznam možných úloh pre vybranú kapitolu.


 

 

 

 

 

 

 

Konkrétnu úlohu zvolíte kliknutím na riadok zoznamu úloh. Na úvodnej obrazovke máte aj prehľad, koľko máte získaných kartičiek za správne riešenie úloh a možno z nej vstúpiť do Nastavenie parametrov programu alebo do Pomocníka.

Úvod do matematiky (12 úloh).
Je zameraný na rozvoj matematickej predstavivosti, logického a abstraktného myslenia. Preberá sa tu výber prvkov podľa hlasového pokynu, pojmy najväčší, najmenší a rovnaké aj radenie predmetov podľa veľkosti a množstva. Jedna z úloh tejto kapitoly precvičuje termíny menšie, väčšie, rovnaký a triedenie predmetov podľa veľkosti i množstva.


 

 

 

 

 

 

 

Poznávanie čísel (10 úloh).
Základom tejto kapitoly sú rozklady čísel, určovanie vzťahu medzi číslom a množstvom, poznávanie menších, väčších a rovnakých čísel a zostavovanie číselných radov.
V poznávanie čísel sa v niekoľkých rôznych úlohách precvičujú predovšetkým rozklady všetkých čísel od nuly do desať.

Táto kapitola teraz obsahuje aj 2 nové úlohy:
    - Rozklad na desiatky a jednotky
    - Zaokrúhľovanie na desiatky
 

 

 

 

 Číselné osi (7 úloh).
Táto
úplne nová kapitola obsahuje úlohy zameraná na prácu s číselnou osou:
- Určovanie čísel zobrazených na číselnej osi
- Nachádzanie čísel na osi v zadanom intervale a určovanie väčších a menších čísel
      na osi
- Porovnávanie viacerých číselných osí odhady čísel na číselnej osi
- Rovnica na číselnej osi
- Práca s dvoma číselnými osami

 

 

 

 
Počítanie (11 úloh).
Je zamerané na nácvik sčítania a odčítania. Pre pochopenie rovníc je zvolený postupný prechod od sčítania množstva s využitím rozkladov. Pre pokročilejších počtárov sú pripravené rovnice s tromi prvkami a zostavovanie matematických radov.

V jednom z úloh sa pre pochopenie sčítanie a odčítanie využíva rozkladov čísel a množstvo.

 

 

 

 

 

 
Hry (15 hier).
Jednoduché hry zamerané na precvičenie sčítaním a odčítaním. Možné si vyskúšať aj Platenie korunami, spojením číselnej rady nakresliť obrázok či Prejsť bludiskom, ALEBO vypátrať správny obrázok na základe výrokovej povedaných pocitacom. Všetky hry, Ktory jsou Súčasti programu Majú za Cieľ precvičovať zábavnou formou vedomosti nadobudnuté v predchádzajúce Troch kapitolách.
Jedna z hier vás naučí platiť českými korunami. Po spustení úlohy sa v Hornej strednej časti objavia nákup s uvedenou sumou, Ktory máte zaplatiť. Tentoraz nemusíte zaplatiť presnú sumu, mozem hľa preplatit. Počítač vám preplatok vráti. Postupne musíte takto zaplatiť tri
nákupy. 
 
V bludisku musíte Nielen najst východ, ale po ceste pozbierať postupne všetky čísla od konaj do deseti.Tato hra sa Najlepšie ovládať pomocou kurzorových klávesový, možno však využiť hľa medzerníka pre pohyb a klávesy Enter pre zmenu smeru pohybu.
 
 
V tejto hre máte za úlohu dostavať rozvrátenie múr. Na žeriave, ktorý jazdí nad múrom je určitý počet tehál. Tehly možno umiestniť len do stĺpca, v ktorom chýba presne toľko tehál, koľko je na žeriave.
 

Kapitola Hry teraz obsahuje aj 4 nové matematické hry:
    - Matematické bingo, v ktorom si hráč zahrá proti počítaču a rieši jednoduché príklady
    - Postrehové hra s padajúcimi číslami naučí deti pohotovo reagovať a rýchlo počítať
    - V pátraní po tajnom čísle si vyskúšate hľadanie čísel podľa pokynov počítača
    - Po lúštenia tajného matematického kódu môžete otvoriť trezor s úžasným pokladom...

 
Hodnotenie.
Riešenie matematických úloh si môžete spestriť zberom kartičiek, ktoré dostanete ako odmenu za správnu odpoveď. Po získaní stanoveného počtu kartičiek si môžete zahrať jednu z bonusových hier:
- Obrázkový hlavolam v štýle pätnástky
- Vymaľovanie zvoleného obrázku.Na zobrazenom okne hodnotenie môžete kedykoľvek zmeniť obrázok určený pre vyfarbenie alebo hlavolam kliknutím na jeden z desiatich malých obrázkov na pravej strane okna hodnotenie.

Samozrejmosťou programu je jeho jednoduché ovládanie (aj jednou či dvoma klávesmi), jednoduché nastavenie úrovne obtiažnosti (počítanie do troch, do päť, do desať, s nulou, bez nuly, ...), jednoduché a pritom pestré prostredie (stovky obrázkov a desiatky zvukov) , nechýbajú tu krátke a veselé animácie i odmena za správne vyriešenie úloh.
Nový Méďa počíta obsahuje aj väčší komfort v ovládaní:
Teraz je umožnené aj ovládanie jedinou klávesou s rozlíšením dlhého a krátkeho stisku - krátke stlačenie umožní pohyb kurzora a dlhé stlačenie potvrdenie výberu. V programe môžete použiť aj štandardný obdĺžnikový kurzor, ktorého farbu a veľkosť je možné meniť a môžete využiť aj pomocníka správneho riešenia úlohy po určenom počte chybných odpovedí.
Ďalšou zaujímavou zmenou pre pokročilých používateľov je v niektorých úlohách možnosť využitia "kalkulačky", pomocou ktorej je možné priamo zadávať správne číselné výsledky do displeja.

Upozornenie:
Vzdelávacie programy pracuju aj s Win 8, 64 bit a vyššie.
V niektorých verziách nemožno spustiť softvér Méďa99. V prípade niektorých tabletov s Win8, možno programy spustiť len v okne (nie cez celú obrazovku) - záleží na konkrétnom type tabletu a jeho možnostiach rozlíšenie obrazu.