Méďa farby a tvary - spoznáš čo nepoznáš, SK

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
Méďa, Altík, Petit softvér > Méďa farby a tvary - spoznáš čo nepoznáš, SK
 

Méďa farby a tvary - spoznáš čo nepoznáš, SK

Vyučovací a vzdelávací program zameraný na zmyslovú a rozumovú výchovu detí predškolského veku, vhodný aj pre prvákov, pre deti zo špecifickými...
54,00 €
:
 

MÉĎA - FARBY A TVARY je vyučovací a vzdelávací program zameraný na zmyslovú a rozumovú výchovu detí predškolského veku. Program je využiteľný aj pre prvákov. Jednoduchým ovládaním a ľahkým nastavením úrovní obtiažnosti je program určený predovšetkým pre deti zo špecifickými vzdelávacími potrebami - deti s mentálnym, zrakovým i telesným postihnutím a to od mentálneho veku od 3 do 7 rokov.

Program je určený tiež pre deti so špecifickými poruchami učenia, ako je znížená koncentrácia, poruchy reči, poruchy vnímania, dyslexia, dyskalkulia, dysgrafia, a pod. 

Jazyk: slovenský

               Licencia:
               - rodina / s postihnutím jedinca, cenovo najvyhodnejšia
               - 1 PC
               - multilicencia / pre školy a inštitúcie
               - upgrade multilicencia
 

Výber úloh z programu:
   - poznaj rovnakú farbu, farebný odtieň, jednoduchý nebo zložitejší tvar
  - vyber farbu alebo tvar podľa hlasového pokynu
  - urči, ktorá farba (tvar) je obsiahnutý v predlohe, alebo naopak v predlohe chýbajú
  - urči poradie tvarov alebo farieb podľa vzoru alebo z pamäti
  - zoraď farby od najsvetlejšiu po najtmavšiu (alebo naopak)
  - urči farbu (tvar), ktorá nepatri k ostatným
  - farebná mozaika a Aximo
  - farebné i tvarové vkladanie
  - miešanie farieb, farebné kombinácie a asociácie
  - určovanie typických farieb i tvarov zobrazených predmetov
  - doplňovanie logického štvorca správnym tvarom
  - Kohsovy kocky a tvarové vkladanie
  - skladanie obrázkov z ponúknutých tvarov
  - určovanie chýbajúceho tvaru v predmetoch a hledanie rovnakých vzorov
  - vyfarbovanie obrázkov zvolenými farbami
  -farebné (i tvarové) pexeso a domino
  - atď.

 V úlohe poznaj rovnakú farbu môžete okrem základných farieb určovať farby z celej farebnej palety, alebo hľadať dva rovnaké odtiene farieb.
 

 

 
 


 

V ďalšej úlohe skladáte odtiene rovnakej farby od najtmavších ku svetlejšiemu, alebo od najsvetlejšieho k najtmavšiemu.
 

 


 

Úloha Kohsove kocky naučí deti skladať rôzne obrazce z delených kociek. Táto úloha naučí deti tiež ľavo / pravostranné orientáciu.
 

 

 

 

Skladanie mozaiky učia deti skladanie farbených pravidelných vzorcov podľa predlohy.
 

  

V tejto úlohe majú deti poznať, ktorú kocku musí doplniť do pravej časti predlohy tak, aby bolo možné postaviť stavbu z ľavej časti predlohy.

 

 

 

V hrách si okrem farebného a tvarového pexesá a domina môžu deti vyskúšať vyfarbovanie obrázkov zvolenými farbami.

 

Deti môžu skladať kombinácie farieb a tvarov a zarovná cvičiť svoj ​​postreh a predvídavosť.

Jednoduché ovládanie programu: (pomocou jednej klávesy s rozlíšením dlhého a krátkeho stisku), jednoduché nastavenie úrovne obtiažnosti (tri úrovne: ľahká, stredná a ťažká), jednoduché a pritom pestré prostredie (stovky obrázkov a desiatky zvukov), nechýbajú tu krátke a veselé animácie a vyhodnotenie.

Upozornenie: Vzdelávacie programy pracuju aj s Win 8, 64 bit. a vyššie.
V niektorých verziách nemožno spustiť softvér Méďa99. V prípade niektorých tabletov s Win8, možno programy spustiť len v okne (nie cez celú obrazovku) - záleží na konkrétnom type tabletu a jeho možnostiach rozlíšenie obrazu.