Méďa 99, SK

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

Méďa 99, SK

Program Meďa 99 obsahuje výchovné a vzdelávacie programy pre deti s postihnutím, pre predškolákov a prvý stupeň základných i špeciálnych škôl.
57,00 €
:
 

Program Meďa 99 obsahuje základné/pôvodné výchovné a vzdelávacie programy pre deti s postihnutím, pre predškolákov a prvý stupeň základných i špeciálnych škôl.
Programy vychádzajú z priamych skúsenosti pri práci s postihnutými deťmi. Používanie týchto programov deti výrazne motivuje, umožňuje im vzdelávanie zaujímavou a veľmi atraktívnou formou. Špeciálne programy sú výbornou pomôckou doplňujúcou štandardné formy výchovy a vzdelávania detí s postihnutím. Väčšina detí, ktoré s nimi pracujú má pri riešení poznávacích a logických úloh prekvapivé pozitívne výsledky.

Program je určený tiež pre deti so špecifickými poruchami učení, ako je znížená koncentrácia, poruchy reči, poruchy vnímania, dyslexia, dyskalkulia, dysgrafia, a pod.

Jazyk: slovenský

              Licencia:
              - rodina / s postihnutím jedinca, cenovo najvyhodnejšia
              - 1 PC
              - multilicencia / pre školy a inštitúcie


MÉĎA'99 obsahuje tieto základné / pôvodné programy: 

  • pasívne sledovanie 
  • zraková výchova 
  • základné zmyslová a rozumová výchova 
  • zmyslová a rozumová výchova pre pokročilých 
  • piktogramy

Deti si pomocou týchto programov stimulujú zrakové vnímanie, jemnou motoriku a koordinaciu oko-ruka, učí sa poznávať farby, tvary a veľkosti, cvičí si logické myslenie, pamäť, postreh, odhad a predstavivosť. Pri používaní programu sa deti naučia i základy počítania a rozvinú si slovnú zásobu. Programy okrem výukových úloh obsahujú množstvo hier, na ktorých si deti môžu precvičiť získané znalosti a vedomosti. Celkový počet úloh vo všetkých programoch je viac ako 200, obsahujú cca tisíc obrázkov a 730 piktogramov. MÉĎA´99 obsahuje i program na vyhodnotenie výsledkov, pomocou ktorého je možné v prehľadných tabuľkách a grafoch sledovať pokrok detí pri riešení jednotlivých úloh. Programy sú podľa odborníkov využiteľné nielen pre prácu s deťmi s postihnutím, ale aj pre výučovanie detí v materských školách, a na prvom stupni špeciálnych škôl. 

Popis programov:
 - Pasívne sledovanie a Zraková výchova.
Prvé dva programy sú určené hlavne pre deti zrakovo postihnuté, ale aj pre deti začínajúce s prácou na počítači. Úlohy sú jednoduché, rovnako aj ich ovládanie. Program je prispôsobený špecifickým potrebám zrakovo postihnutých deti, t.j. dostatočná veľkosť zobrazovaných objektov, kontrasty medzi pozadím a prostredím, silné kontúry, jednoduchosť a jednoduchosť tvarov bez zbytočných detailov. Programy je možné využiť k prvotnej diagnostike /veľkosť, kontrasty - schopnosť vnímania/ a a ďalej následné precvičovanie funkčného využitia zraku spojeného s prehlbovaním rozumových schopností. Pasívne sledovanie učí deti vnímať výrazné zmeny na monitore počítača a v ďalšej fáze aktívne ovládať zmeny pomocou jednej klávesy. Zmeny na monitore sa dejú automaticky, s možnosťou ich zastavenia Medzerníkom, alebo sa zmeny medzerníkom posúvajú. Program ponúka zmeny objektov na obrazce (náhodne vystreľujúci ohňostroj, postupne sa zjavujúce obrázky, postupne narastajúca dúhová špirála). V celoobrazových zmenách sa na celej ploche monitoru PC menia výrazné objekty (šachovnice, vejár, šikmé čiary...) V úlohách na zmeny tvarov sa postupným prepínaním farebných čiar z ktorých sú zložené objekty dosahuje efekt pohybu. V úlohách na sledovanie pohybu si cvičia deti vnímanie rôznych typov pohybov (kruhový, v riadku, stĺpci, po vlnách, cik-cak....) Animácie sú najvďačnejšou časťou programu – je v nich rozhýbaných 13 rôznych obrázkov, ktoré si môžu deti i aktívne poskladať (parašutista, raketa, požiarnici, telefón, vrtuľník, ...). program umožňuje nastaviť rôzne farby, veľkosti zobrazovaných objektov v piatich rôznych farebných prostrediach. Možnosť zmien na obrazovke odprevádzať zvukmi. Úlohy sa dajú spustiť v piatich rôznych nastaviteľných rýchlostiach. Program sa da prispôsobiť, upraviť podľa individuálnych potrieb dieťaťa so špecifickými potrebami.
Zraková výchova zapaja deti do prace s PC oveľa aktívnejšie. Program sa dá ovládať jedným tlačitkom Enter v prípade zmeny objektu alebo dvoma, Medzerníkom zmena objektu a Enterom potvrdenie výberu. Deti sa naučia rozpoznať a priraďovať jednoduché a zložitejšie tvary, veľkosti, farby a porovnať obrázky a piktogramy, určovať významovo prepojene dvojice ( čo k čomu patri?) Učia sa priraďovať obrázky k tieňu, vyberanie skrytého obrázku, zlozenie obrázkov, tvarov a počítanie do päť. Program je spestrený hrami, vyskúšajú si postreh pri odrážaní digitálnej lopty, pri stavbe steny, precvičia si logiku a fantáziu, v bludisku si zdokonalia predstavivosť a nacvičia pojmy hore-dolu, do prava - do ľava a poteší ich aj pexeso so skladaním 2 až 6 dvojíc.

 - Základná zmyslová a rozumová výchova.
Program obsahuje úlohy na rozpoznávanie základných farieb a ich odtieňov, tvarov a veľkosti predmetov. Deti sa naučia vyberať zhodný obrázok zo zobrazenej množiny obrázkov, poznávať významovo prepojene dvojice (metla - lopatka, kefka na zuby – pasta...), zovšeobecniť predmety pomocou piktogramov, priradiť predmety k tieňu alebo obrysu. Program umoruje: triediť predmety do skupín, určovať smery, veľkosti, pohlavie osôb, pojmy malý – veľký - prostredný, na hore – dole – uprostred, skladanie objektov podľa vzoru, veľkosti, od jednoduchého k zložitejším, podľa deja rozprávky, učia sa postup pri obliekaní, dopĺňanie chýbajúcej farby, časti napr. zvieratka. Môžu porovnávať v matematike rovnaký počet. Obsahuje aj hry pexeso s 2 až 6 dvojicami, bludisko, puzzle, tvarové domino.

 - Zmyslová a rozumová výchova pre pokročilých.
Program určený pre nadanejšie deti. Umožňuje vyfarbovanie objektu zodpovedajúcimi farbami, určovanie pesničiek podľa obrázku, priraďovanie mláďat k rodičom, určovanie protikladov (jedlé - nejedlé...)doplňovanie tváre rozprávkových postáv, skladanie rovnakých polovičiek obrázkov, určiť z akých časti je zlozený kruh, rozpoznávanie predmetov zobrazených z hora zdola, doplniť čiastočne zobrazený obrázok. Program obsahuje úlohy na triedenie predmetov podľa materiálu, tvaru, typu, prostredia použitia, poznávanie predmetov ktoré k sebe patria, nepatria, skladanie farieb od najsvetlejšej po najtmavšiu a naopak. Hľadanie piatich rozdielov na obrázkoch a určenie reálnej veľkosti zvierat. Zábavnou formou sa deti naučia základy počítania, rozpoznávanie časových súvislosti (ročné obdobia). Súčasťou programu je niekoľko pamäťových logických cvičení.

 - Piktogramy.
Slúžia deťom aj dospelým, ktorý majú problémy s komunikáciou s okolitým svetom (Autisti, DMO...). Obsahuje 730 symbolov - obrázkov, ktoré sú využite v 15 výukových úlohách a niekoľkých hrach. Pedagóg si môže aj sám skladať skupiny symbolov podľa svojej metodiky a schopnosti konkrétneho dieťaťa. Využívajú sa v navrhnutých výukových a poznávacích úlohách pre skladanie viet určených na komunikáciu a pre tlač výukových a komunikačných tabuliek. Deti sa zábavnou formou naučia symboly, ktoré potrebujú poznať na dorozumenie sa s ostatnými ľuďmi a môžu i skladať jednoduché a zložitejšie vety.

Upozornenie:
Vzdelávacie programy pracuju aj s Win 8, 64 bit.
V niektorých verziách nemožno spustiť softvér Méďa99. V prípade niektorých tabletov s Win8, možno programy spustiť len v okne (nie cez celú obrazovku) - záleží na konkrétnom type tabletu a jeho možnostiach rozlíšenie obrazu.

Program Méďa99 je možné spustiť aj pod operačným systémom Windows 2000 / XP / Vista / Windows7 a vyššie.

Program Meďa 99 obsahuje výchovné a výukové programy pre deti s postihnutím, ktoré boli vytvorené v spolupráci s SPC v Ostrave - Kunčicích, olomouckým Strediskom ranej starostlivosti, Centrom alternatívnej a augmentatívnej komunikácie v Prahe a s Mgr. Libuší Kubovou