Globálny šlabikár 2, CZ - NOVINKA!

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
Méďa, Altík, Petit softvér > Globálny šlabikár 2, CZ - NOVINKA!
 

Globálny šlabikár 2, CZ - NOVINKA!

Globálny šlabikár, nová verzia multimediálneho vyučovací a vzdelávacieho programu, ktorý slúži ako nástroj pre uľahčenie výučby AAK...
87,00 €
:
 

Globálny šlabikár, nová verzia multimediálneho vyučovací a vzdelávacieho programu, ktorý slúži ako nástroj pre uľahčenie výučby alternatívnej a augmentatívnu komunikácie a globálnej metódy čítania.

Program je určený aj pre deti so špecifickými poruchami učenia (znížená koncentrácia, poruchy reči, poruchy vnímania, dyslexia, dyskalkúlia, dysgrafia, a pod).

Jazyk: český

               Licencia:
               - rodina / s postihnutím jedinca, cenovo najvyhodnejšia
              - 1 PC
              - multilicencia / pre školy a inštitúcieNáplň programu teraz tvoria cez 694 rôznych pojmov (slov) + pomocné slová a vybrané mená. Slovná zásoba je rozčlenená do týchto tém:
  - časti tela
  - hygiena
  - osoby
  - oblečenie
  - kalendár
  - rozvrh
  - pomôcky
  - farby
  - potraviny
  - reštaurácie a občerstvenie  
  - jedálny lístok
  - v kuchyni


Novinky v programe GLOBÁLNE šlabikár tieto:
  - 452 (predtým 242, teraz 694) nových pojmov v štyroch nových témach (potraviny, reštaurácie a občerstvenia, jedálny lístok, v kuchyni)
  - Voľba témy pomocou obrázkového výberu
  - Nové bonusové úlohy (vety, jedálny lístok)
  - Zlepšené ovládanie

Každé slovo obsiahnuté v programe môže byť zobrazené v troch podobách:
   - Farebné kreslené obrázky
   - Čiernobiele symboly
   - Text (veľké alebo malé písmená)

Nami dodané slová sú ozvučená, takže klient si môže spojiť zvukový vnem, obrázok i text v jeden celok. Zvukový doprovod obrázku, rovnako ako názov obrázku, môžete zmeniť. Táto možnosť bude predovšetkým využívaná pri tvorbe viet, kde možno uchovať správne gramatické tvary jednotlivých slov.
Program obsahujú 26 resp. 28 rôznych úloh rozdelených do štyroch kapitol (Téma, Slova, Vety a Bonus).

Aj keď máte v programe všetky úlohy naplnené niekoľkými variantmi obrázkov v rôznych grafických podobách, jedna z hlavných predností programu je možnosť prispôsobenia všetkých úloh jednotlivým klientom. V programe môžete meniť naplnenie úloh nielen z hľadiska výberu grafických podôb jednotlivých slov, ale aj z hľadiska konkrétneho obsahu úlohy. Do úloh tak môžete zaradiť len tie slová, u ktorých viete, že s nimi bude klient pracovať, alebo ich chcete klientovi priblížiť tak, aby sa ich naučil a pochopil. Takto možno program udržovať v mnohých nezávislých variantoch pre viac klientov.
Všetky nastavenia programu sa ukladajú do počítača a je možné ich kedykoľvek spätne vyvolať.

Program Globálne šlabikár sú multimediálne, vytvorené pre Windows 98 a vyšší. S tým súvisí aj vyššie nároky na vybavenie počítača. Odporúčame počítač PC / Pentium 1 GHz a lepší / 1 GB na pevnom disku / 128 MB pamäte RAM (lepšie 256) / zvukovú kartu / CD-ROM mechaniku / reproduktory / grafickú kartu s viac než 256 farbami a rozlíšením minimálne 1024x768. Pre kvalitné zobrazenie doporučujeme nastaviť v systéme farby True Color (32-bit). Projekt Globálne šlabikár START bol financovaný MŠMT ČR atď.


Popis vybraných úloh programu:
Hlavnou prednosťou programu je možnosť ovplyvniť konkrétne naplnenie všetkých úloh vybranými objekty (obrázky). Jednotlivé úlohy totiž tvoria len akúsi šablónu či rámec, ktorý možno naplniť podľa vlastného uváženia. Všetky pojmy zahrnuté do programu nahovorené, takže si klient môže spojiť grafickú podobu pojmu s jeho zvukovým vyjadrením.
Čo je na obrázku
V kapitole Téma pracujete s tematickým obrázkom, na ktorom sú zobrazené všetky pojmy spojené so zvolenou témou. V príklade vidíte tematický obrázok na ročné obdobia a mesiace v roku. Zmyslom tejto úlohy je vybrať len tie pojmy (slová, obrázky alebo symboly), ktoré patria do zábavného obrázku.

Priraďovanie
V tejto úlohe preťahujete pojmy zobrazenej v poli výberu do správnych pozícií na zábavnom obrázku. Pojmy možno zobraziť vo všetkých troch grafických podobách: obrázok - symbol - text.Skladanie z písmen
V ďalšej kapitole programu - Slova - pracujete so slovami a to od hľadania rovnakých dvojíc, po napísaní slova na virtuálne alebo štandardnej klávesnici. V tejto úlohe sa skladá slovo podľa vzoru z ponúknutých písmen.

Vety podľa vzoru
V úlohách kapitoly Vety môžete zo slov skladať jednoduché vety. V tejto úlohe sa skladajú vety podľa zobrazeného vzoru. Vzor aj vyberaná slová môžu mať rôzny grafický formát.

Zoznamy
V kapitole bonusy nájdete bonusové úlohy. Moze si zostaviť napríklad týždenný rozvrh a ALEBO Zoznam vecí, ktoré si bude brať VUR sebou na výlet.

Tlač
Priamo z jednotlivých úloh je možné tlačiť pracovné listy, takže pri výučbe nie ste závislí iba na počítači, ale výučbu môžete kombinovať aj so štandardnými postupmi pomocou papierových tabuliek atp.

K programu Globálny šlabikár si môžete zakúpiť tematickú komunikačnú tabuľku, ktorá obsahuje symboly Škôl G.Pelechové.