Altíkove úlohy - slová, vety, obrázky, SK

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
Méďa, Altík, Petit softvér > Altíkove úlohy - slová, vety, obrázky, SK
 

Altíkove úlohy - slová, vety, obrázky, SK

Multimediálny vyučovací a vzdelávací program zameraný na poznávanie symbolických obrázkov a zostavovanie jednoduchých viet z týchto obrázkov...
60,00 €
:
 

Altíkové úlohy, multimediálny vyučovací a vzdelávací program zameraný na poznávanie symbolických obrázkov a zostavovanie jednoduchých viet z týchto obrázkov. Program je vhodný vďaka jednoduchosti ovládania - pre klientov, ktorí nezvládajú komunikáciu obvyklými spôsobmi, ako je reč, písmo, znaková komunikácia…).

Program je určený pre deti so špecifickými poruchami učenia (znížená koncentrácia, poruchy reči, poruchy vnímania, dyslexia, dyskalkúlia, dysgrafia, a pod.).

ALTÍKOVE ÚLOHY obsahujú 19 výukových úloh a viac ako 1.200 pojmov v rôznych grafických podobách.

Jazyk: slovenský

              Licencia:
             - rodina / s postihnutím jedinca, cenovo najvyhodnejšia
             - 1 PC
             - multilicencia / pre školy a inštitúcie
             - upgrade multiliocencia

Cieľom programu je zábavnou a atraktívnou formou zoznámiť klientov s obrázkami používanými v komunikačných tabuľkách, naučiť ich neznáme pojmy a naznačiť možnosti zostavovania jednoduchých viet pomocou symbolov.

Nami dodané symbolické obrázky sú ozvučené, takže klient si môže spojiť zvukový vnem, obrázok i text v jeden celok. Zvukový doprovod obrázku, rovnako ako názov obrázku, môže pedagóg zmeniť a založiť tak novou variantu pojmu, ktorá je spojená s obrázkom. Tato možnosť bude predovšetkým využívaná pri tvorbe viet, kde je možné uchovať správne gramatické tvary jednotlivých  Ďalšou výhodou programu je vkladanie vlastných obrázkov (napríklad oskenovaných fotografií), ktoré je možné využívať vo všetkých úlohách programu. Nové obrázky môžeme pomocou naše ho programu pomenovať i ozvučiť. Klienti sa potom v programe môžu stretnúť s fotografiami svojich blízkych, alebo s predmetmi a prostredím (hrnček, obývačka, ihrisko…), ktoré poznajú.
Prednosťou programu je možnosť prispôsobenia všetkých úloh jednotlivým klientom. V programe môžeme zmeniť naplnenie úloh z hľadiska výberu grafických podôb symbolických obrázkov, ale i z hľadiska konkrétneho obsahu úloh. Do úloh tak môžete zaradiť len tie obrázky a pojmy, u ktorých viete, že s nimi bude klient pracovať, alebo ich chcete klientovi priblížiť tak, aby sa ich naučil a pochopil. Takto je možné program udržovať v mnohých nezávislých variantoch pre veľa klientov.
Všetky nastavenia programov sa ukladajú do počítača a dajú sa spätne kedykoľvek vyvolať/otvoriť.

Dvojice obrázkov.
V tejto úlohe klient vyberá obrázok, ktorý sa hodí k predlohe. Do tejto úlohy sú vždy začlenené dvojice obrázkov ktoré spolu nejakým spôsobom súvisí.

Príklady:
 -
rovnaký pojem v rôznych grafických podobách: piktogram Mamička - fotografie Mamička ... 
 - protiklady: čistý - špinavý, rýchly - pomalý ...
 - čo k čomu patrí: špinavé ruky - mydlo, pasta - kefka na zuby ...
 - prvé písmeno abecedy: A - auto, B - banán, C - citrón .... 

 
Čo k čomu nepatrí.
V tejto úlohe klient vyberá jeden obrázok, ktorý sa nehodí k ostatným. V skupinách tejto úlohy sú začlenené obrázky, ktoré spolu nejakým spôsobom súvisí.
 

Príklady naplnenia skupín: 
   Ovocie: jablko, hruška, čerešne ... 
   Rodina: mamička, otecko, brat ... 
   Slová začínajúce na A: aktovka, ananás, egreše, auto ... 
   Slovesá: beží, pečie, jede ... 
 
 
Veľký detail.
V tejto úlohe klient vyberá zhodný obrázok podľa predlohy. Z predlohy je vidieť len časť obrázku, ktorá je zväčšená. Spôsob zväčšenie (veľkosť umiestnenie) určujete výberom príslušnej možnosti v parametroch úlohy. 
 
 

Doplnenie podmetu.
Úloha slúži pre pochopenie skladby vety a pre nácvik doplňovanie správnych slov do vety.


 

Domino.
V tejto hre je cieľom poskladať obrázkové domino. Hra je variantom na klasické domino s kockami a bodkami.Vlastnosti:
Program ALTÍKOVE ÚLOHY je multimediálny, je vytvorený pre Windows 95 a vyšší. S tým súvisia i vyššie nároky na vybavenie počítače. Doporučujeme počítač PC / Pentium 90 a lepší / 200 MB na pevnom disku / 16 MB pamäť RAM (lepšia 32 MB) / zvuková karta/ CD-ROM mechanika / reproduktory / grafická kartu s viac než 256 farbami a rozlíšením 800x600. Pre kvalitné zobrazenie doporučujeme nastaviť v systému farby True Color (32 bit). 

Upozornenie:
Vzdelávacie programy pracuju aj s Win 8, 64 bit a vyššie. V niektorých verziách nemožno spustiť softvér Méďa99. V prípade niektorých tabletov s Win8, možno programy spustiť len v okne (nie cez celú obrazovku) - záleží na konkrétnom type tabletu a jeho možnostiach rozlíšenie obrazu.