Altíkov slovník, CZ

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
Méďa, Altík, Petit softvér > Altíkov slovník, CZ
 

Altíkov slovník, CZ

Multimediálny vyučovací a vzdelávací program slúži ako nástroj pre uľahčenie výučby alternatívnej a augmentatívnej komunikácie a globálnej metódy...
42,00 €
:
 

Multimediálny vyučovací a vzdelávací program slúži ako nástroj pre uľahčenie výučby alternatívnej a augmentatívnej komunikácie a globálnej metódy čítania.
Program je určený pre deti so špecifickými poruchami učenia, ako je znížená koncentrácia, poruchy reči, poruchy vnímania, dyslexia, dyskalkúlia, dysgrafia, a pod.

Jazyk: český

              Licencia:
             - rodina / s postihnutím jedinca, cenovo najvyhodnejšia
             - 1 PC
             - multilicencia / pre školy a inštitúcie

Náplň programu tvorí viac ako 1.400 rôznych objektov. Každý z objektov môže byť zobrazený v rôznych grafických podobách. Z možnosťou grafických podôb uvádzame:
  - farebné kreslené obrázky
  - čiernobiele kontúrové obrázky a symboly
  - čiernobiele piktogramy
  - fotografie.
Program ďalej obsahuje 629 videosekvencii, ktoré nasnímala švajčiarska odborníčka na znakovú reč pre deti s mentálnym postihnutím - paní Anita Portmann. Táto špeciálna znaková reč slúži k vyjadreniu základného celku slov, činností a pocitov. Znakovánie patrí k základnému dorozumievaciemu prostriedku medzi rodičom (alebo pedagógom) a dieťaťom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Nami dodané objekty sú ozvučené, takže klient si môže spojiť zvukový vnem, obrázok i text v jeden celok. Zvukové doprovod obrázku, rovnako ako názov obrázku, môže pedagóg zmeniť a založiť tak novu variantu objektu, ktorá je spojená s obrázkom. Tato možnosť bude predovšetkým využívaná pri tvorbe viet, kde je možné uchovať správne gramatické tvary jednotlivých slov.

Ďalšou možnosťou programu je vkladanie vlastných objektov - napríklad obrázkov, alebo fotografií, ktoré je možné postupne využívať vo všetkých úlohách programu. Nové obrázky sa dajú pomocou programu pomenovať a ozvučiť.

Program obsahuje 13 rôznych úloh rozdelených do troch kapitol (Obrázky a symboly, Slova, Vety) a kapitolu Hry, kde nájdete tri hry.

Prednosťou programu je možnosť prispôsobenia všetkých úloh jednotlivým klientom. V programu môžete menit naplnenie úloh z hľadiska výberu grafických podôb jednotlivých objektov, ale i z hľadiska konkrétneho obsahu úlohy. Do úlohy tak môžete zaradiť len tie objekty, u ktorých viete, že s nimi bude klient pracovať, alebo ich chcete klientovi priblížiť tak, aby sa ich naučil a pochopil. Takto je možné program udržovať v mnohých nezávislých variantoch pre viac klientov.
Všetky nastavenia programov sa ukladajú do počítača a je možné ich kedykoľvek vyvolať/obnoviť.

Ukážky z programu.
 
Prezeranie viac podôb obrázku.
V tejto úlohe si môžete prezrieť až šesť rôznych grafických podôb jedného objektu, vrátane videosekvencií. Zmysel úlohy spočíva v porovnaní rôznych grafických podôb jedného objektu.


Priradenie viac podôb obrázku.
K predlohe sa dopĺňajú 3 obrázky rovnakého objektu v rôznych grafických podobách.

 
Skupina podradených obrázkov.
V tejto úlohe klient vyberá postupne tri objekty, ktoré sa hodia k zobrazenému vzoru.


Rozhádzané hlásky v slovách.
V tejto úlohe má klient za úlohu vybrať správne napísané slovo k zobrazenému objektu. U ponúknutých slov je přeházené jednotlivé písmená, pričom len jedno z ponúknutých slov je napísané správne.
Skladanie viet.
Táto úloha slúži k nácviku skladanie jednoduchých viet podľa vzoru.

Vlastnosti:
Program Altíkov slovník je vytvorený pre Windows 98 a vyšší. Doporučujeme počítač PC / Pentium 1 GHz a lepší / 1 GB na pevnom disku / 128 MB pamäť RAM (lepší 256 MB) / zvuková karta / CD-ROM mechanika / reproduktory / grafická karta s viac než 256 farbami a rozlíšením 800x600. Pre kvalitné zobrazenie doporučujeme nastaviť v systému farby True Color (32-bit).

Upozornenie:
Vzdelávacie programy pracuju aj s Win 8, 64 bi a vyššie.V niektorých verziách nemožno spustiť softvér Méďa99. V prípade niektorých tabletov s Win8, možno programy spustiť len v okne (nie cez celú obrazovku) - záleží na konkrétnom type tabletu a jeho možnostiach rozlíšenie obrazu.