Altík v. 2.0 pre alternatívnu komunikáciu, CZ + Bonus Altík v.1.1, SK

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
Méďa, Altík, Petit softvér > Altík v. 2.0 pre alternatívnu komunikáciu, CZ + Bonus Altík v.1.1, SK
 

Altík v. 2.0 pre alternatívnu komunikáciu, CZ + Bonus Altík v.1.1, SK

Altik v.2.0 je vylepšená verzia počítačového programu Altik v.1.1. Ponuka oveľa väčšie možnosti oproti predošlej. Program je zameraný na tvorbu...
99,00 €
:
 

Popis:
Altík v.2.0 nový počítačový program zameraný na tvorbu komunikačných tabuliek pre deti, ktoré môžu komunikovať len alternatívnymi spôsobmi – to znamená nemôžu hovoriť, písať, znakovo komunikovať atd. a teda sú odkázaný na iné spôsoby komunikácie.

V cene dostanete CD Altik v.1.1 v SK jazyku ako BONUS.

Jazyk: českýLicencia:
- rodina / s postihnutím jedinca, cenovo najvyhodnejšia
- 1 PC
- multilicencia / pre školy a inštitúcie

Nová vylepšená verzia 2.0 programu Altík obsahuje nasledujúce novinky a vylepšenia.
1. Elektronická komunikačná tabuľka.
- Už nemusíte tlačiť, laminovať, viazať komunikačné tabuľky - stačí ich vysádzať, vzájomne prepojiť a zobraziť na počítači, napríklad na tablete alebo na notebooku
- Elektronické tabuľky možno vytvoriť na stolnom počítači a potom cez FLASH pamäť alebo SD kartu preniesť na tablet alebo iný počítač a tam spustiť Komunikačný program, ktorý je súčasťou programu alternátor
- Umožňuje prepojiť nekonečné množstvo tabuliek rôznych formátov a pracovať s ich vzájomným prepojením v stromovej štruktúre
- Používa hlasové syntézy, ale možno si nahrať aj vlastné zvuky
- Neobmedzený formát, počet obrázkov aj štruktúra tabuľky
- Jednoduchá navigácia cez tri tlačidlá: Vpred, Späť a Domov
- Možnosť volania webu, externých programov, ďalších obrázkov
- Možno definovať rôzne aktívnej plochy (rozčlenenie fotografie alebo obrázku na detaily)
- Umožňuje ovládanie jedným alebo dvoma spínačmi

POZOR! Program Altík verzia 2.00 v sebe už obsahuje Komunikačný program na spúšťanie elektronických komunikačných tabuliek.
Ak však máte už zakúpenú licenciu Altík na 1 PC, platí táto licencia aj pre komunikačný program. Ak potrebujete spúšťať komunikačný program na viacerých počítačoch, nemusíte si kupovať multilicenciu pre Altíka, stačí si k licenciu Altík na 1 PC prikúpiť multilicenciu pre Komunikačný program za túto zvyhodnenú cenu.


2. Nový súbor piktogramov.

3. Nové ovládanie programu vkladaní tabuliek (jednoduchým pretiahnutím objektu z okna vkladania do šablóny + filtrovanie zoznamu obrázkov podľa zvolenej obrázkovej sady)

4. Pridané šablóny pre ďalšie komunikátory (Go Talk 32 Express, Go Talk 32+, Listen to me, Recordable bar, Big Button, Quick Talker 7/12/23)
alternátor 2.0

Poznámka.Staršia verzia programu Altík 1.20 obsahuje oproti verzii 1.10 nasledujúce vylepšenia.

Nové obrázky a obrázkové sady. Do novej verzie Altík 1.20 je pridané:
    - 1458 fotiek
    - 1228 farebných i čiernobielych symbolov Školy Gabriely Plechové
    - 492 obrázkov a znakov Anity Portmann
Do novej verzie programu bolo pridané celkovo 1048 nových pojmov a tak teraz Altík 1.20 obsahuje 2188 výrazov v rôznych grafických podobách.

Zlepšenie funkcií tlače.
  - V novej verzii programu nájdete tlačový náhľad stránky.
  - Miesto tlače možno zvoliť aj vytvorenie PDF súboru, čo umožňuje vytlačiť komunikačný tabuľku aj na iných počítačoch.Náhľad tlačenej strany.
Vylepšenie práce pri vkladaní do šablóny.
  - Zaškrtnutie zvolenej obrázkovej sady umožňuje prehľadnejšie vyhľadávanie obrázkov.
  - Pri vkladaní obrázkov môžete mať neustále zobrazený presný náhľad objektu.
  - Poklepaním na vybranom pojme sa ocitnete v zodpovedajúcej skupine a podskupine a môžete ľahšie nájsť príbuzné výrazy.
  - Môžete vkladať tabuľky priamo do šablón pre vaše obľúbené komunikátory (GoTALK, SuperTalker, ...).

Vylepšenie práce s klientmi
  - Pri založení klienta možno preberať dáta od ľubovoľného klienta.
  - V tabuľke klientov môžete tlačiť ako celú tabuľku tak aj jednotlivé záznamy klientov.

V programe Altík 1.20 si môžete pomocou počítača skladať obrázkové tabuľky pre jednotlivých klientov. Program je určený pre pedagógov (rodičia), preto je jeho ovládanie štandardné (zásadný spôsob ovládania je pomocou myši) - vychádza z konvencií Windows 95/98 a vyšších. Tu môžete kombinovať obrázky z rôznych sád (fotografie, reálne obrázky, piktogramy ...), podľa toho, aké sady sú v programe obsiahnuté. Program vám ponúka vkladanie obrázkov do vopred definovaných šablón, môžete si tu skladať samostatné objekty. Obrázky, text i rámčeky môžete ľubovoľne transformovať (zväčšovať či zmenšovať, meniť štýly písiem či orámovanie atp.). Vyskladanú stránku môžete tlačiť na formát A4, potom prípadne vložiť do fólie či zalaminovať a využívať pri bežnej dennej činnosti s klientmi mimo počítač.
Program alternátor teda v zásade tvorí jednoduchý grafický editor úzko špecializovaný na vytváranie tabuliek určených na komunikáciu.

Celý program je klientsky orientovaný. Zámerom tvorcov programu bolo vytvoriť pružný a otvorený systém, ktorý bude prispôsobiteľný individuálnym požiadavkám jednotlivých klientov. Preto si môžete pre každého klienta vytvoriť originálne databázu obrázkov, zoradenú podľa vami definovaných logických väzieb a tieto obrázky alebo symboly následne využívať ako pri vytváraní tabuliek pre konkrétnych klientov, tak aj pre nácvik komunikačných pojmov prostredníctvom úloh zahrnutých v programe Altíkovy úlohy, ktorý s programom Altík úzko spolupracuje.

Program Altík vznikol za finančného prispenia Nadácie rozvoja občianskej spoločnosti, projektu Phare Európskej únie. Na analýze sa pripomienkami a námety podieľali CAAK Praha, Modrý kľúč Praha, PŠ Praha 10 a Špeciálna škola Hradec Králové.

K programu Altík v. 1.20 si tiež môžete zakúpiť tematický komunikačnú tabuľku, ktorá obsahuje symboly Škôl Gabriely Pelechov, viac sa dozviete tu.

Jazyk: český

Licencia:
- rodina / s postihnutím jedinca, cenovo najvyhodnejšia
- 1 PC
- multilicencia / pre školy a inštitúcie

Pri vlastnej tvorbe komunikačných tabuliek môžete kombinovať dva základné princípy

  • vkladanie grafických objektov (obrázkov, textu a rámčekov) do zvolenej šablóny 
  • nezávislé vkladanie jednotlivých objektov

Ukážky programu.
Celý program je klientsky orientovaný. Zámerom tvorcov programu bolo vytvoriť pružný a otvorený systém, ktorý bude prispôsobiteľný individuálnym požiadavkám jednotlivých klientov. Preto si môžete pre každého klienta vytvoriť originálnu databázu obrázkov, zoradenú podľa vami definovaných logických väzieb a tieto obrázky alebo symboly ďalej využívať ako pri vytváraní tabuliek pre konkrétnych klientov, tak i pre nácvik komunikačných pojmov prostredníctvom úloh zahrnutých v programe Altíkové úlohy, ktorý s programom Altík úzko spolupracuje.


 

 

 

 

 

 

 

 

 Výhodou vkladania do šablóny je, že sa nemusíte starať o presné umiestnenie jednotlivých obrázkov na tlačovú stránku - o to sa postará program automaticky. Taktiež môžete jednoducho vybrať všetkým obrázkom na tlačovej stránke jednotný grafický štýl (typ a veľkosť písma, štýl a farba rámčeka ...). 

Pri vkladaní do šablóny vyberáte konkrétne obrázky z ponúknutých obrázkových sád a umiestňujete ich za vopred daných podmienok na tlačovú stránku. Tieto podmienky určujete pri definovaní vzhľadu tlačovej stránky, kedy si vlastne vytvárate šablónu, do ktorej budete následne vsádzať jednotlivé objekty (obrázky, ktoré budú v prípade potreby doplniť textom a rámčekom).

Pri definovaní vzhľadu stránky máte napríklad možnosť určiť:
- Pozíciu stránky (zvisle / vodorovne)
- Farbu podkladu stránky
- Presné rozloženie objektov (obrázkov) na stránke
- Umiestnenie prvého obrázka na stránke, veľkosť všetkých obrázkov a veľkosť medzery medzi obrázkami
- Farby pozadia riadkov a stĺpcov stránky. (Farebné odlíšenie riadkov či stĺpcov využijete pre ich zvýraznenie v tlačovej zostave. Napríklad tak môžete v prípade skladanie viet zaistiť, že všetky podmety v tlači budú zelené, prísudky červené a predmety modré.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri tvorbe tlačovej stránky sa nemusíte obmedzovať len na vopred definované šablóny ale môžete vkladať aj úplne samostatné jednotlivé objekty. Môžete samozrejme aj kombinovať štýl "vkladania do šablóny" s pridávaním samostatných objektov na tlačovú stránku. Potom môže vzniknúť napríklad takáto stránka:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vety zložené z obrázkov (Chlapec pije čaj .....) boli na tlačovú stránku vysadené pomocou Stávkovanie do šablóny, po ich uložení na tlačovú stranu boli vety orámované samostatným zeleným rámčekom. Ďalej bol na tlačovú stranu pridaný titulok (Nácvik jednoduchých viet pre Magdičku) ako samostatný text. Pre zatraktívnenie komunikačné tabuľky bola na tlačovú stránku umiestnená fotografia Magdičky ako samostatný obrázok. Fotografia bola nakoniec doplnená popisku (Magdička) ako samostatným textom. 

Na tlačovej strane vám program umožní napríklad:

- navrátiť sa v niekoľkých krokoch k pôvodnému stavu (funkcia undo) 
- vymazať objekt 
- kopírovať objekt do clipboardu 
- "prilepiť" objekt z clipboardu na tlačovú stranu 
- premiestniť objekt na iné miesto na tlačovej strane 
- rozšíriť alebo zúžiť objekt 
- zvýšiť alebo znížiť objekt 
- zväčšiť alebo zmenšiť objekt

 
Po celú dobu práce s programom máte možnosť náhľadu do všetkých obrázkových sád a vybrať si tak optimálnu grafickú podobu pojmu, ktorý chcete použiť do komunikačnej tabuľky.

K programu Altík v. 2.0 si tiež môžete zakúpiť Tematickú komunikačnú tabuľku, ktorá obsahuje symboly Škôl Gabriely Pelechové.

 

Upozornenie:
Vzdelávacie programy pracuju aj s Win 8, 64 bit a vyššie.
V niektorých verziách nemožno spustiť softvér Méďa99. V prípade niektorých tabletov s Win8, možno programy spustiť len v okne (nie cez celú obrazovku) - záleží na konkrétnom type tabletu a jeho možnostiach rozlíšenie obrazu.