Altík v.1.1 pre alternatívnu komunikáciu, SK

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
Méďa, Altík, Petit softvér > Altík v.1.1 pre alternatívnu komunikáciu, SK
 

Altík v.1.1 pre alternatívnu komunikáciu, SK

Altík v.1.1, počítačový program zameraný na tvorbu komunikačných tabuliek pre deti, ktoré môžu komunikovať len alternatívnymi spôsobmi ...
84,00 €
:
 

Popis:
Altík v.1.1, počítačový program zameraný na tvorbu komunikačných tabuliek pre deti, ktoré môžu komunikovať len alternatívnymi spôsobmi – to znamená nemôžu hovoriť, písať, znakovo komunikovať atd. a teda sú odkázaný na iné spôsoby komunikácie.

Jazyk: slovenský

              Licencia:
              - rodina / s postihnutím jedinca, cenovo najvyhodnejšia
              - 1 PC
              - multilicencia / pre školy a inštitúcie

V programe Altík si môžete pomocou počítača skladať obrázkové tabuľky pre jednotlivých klientov.
Program je určený pre pedagógov (rodičov), preto je jeho ovládanie štandardné, pomocou myši – pre Windows 95/98 a vyšší. 
Môžete kombinovať obrázky z rôznych sad (fotografie, reálne obrázky, piktogramy...), podľa toho, aké sady sú v programe obsiahnuté.
Program vám poskytuje vkladanie obrázkov do vopred definovaných šablón, môžete si tak vyskladať samostatné objekty. Obrázky, text i rámčeky môžete ľubovoľne transformovať (zväčšovať či zmenšovať, meniť štýly písmom či orámovaním atd. Vyskladanú stránku môžete tlačiť na formát A4, potom napr. vložiť do fólie či zalaminovať a využívať pri bežnej dennej činnosti s klientmi mimo počítač.

Program ALTÍK teda v zásade tvorí jednoduchý grafický editor úzko špecializovaný na vytváranie tabuliek určených na komunikáciu.

Pri vlastnej tvorbe komunikačných tabuliek môžete kombinovať dva základné princípy

  • vkladanie grafických objektov (obrázkov, textu a rámčekov) do zvolenej šablóny 
  • nezávislé vkladanie jednotlivých objektovv


Celý program je klientsky orientovaný. Zámerom tvorcov programu bolo vytvoriť pružný a otvorený systém, ktorý bude prispôsobiteľný individuálnym požiadavkám jednotlivých klientov. Preto si môžete pre každého klienta vytvoriť originálnu databázu obrázkov, zoradenú podľa vami definovaných logických väzieb a tieto obrázky alebo symboly ďalej využívať ako pri vytváraní tabuliek pre konkrétnych klientov, tak i pre nácvik komunikačných pojmov prostredníctvom úloh zahrnutých v programe Altíkové úlohy, ktorý s programom Altík úzko spolupracuje.

Výhodou vkladania do šablóny je, že sa nemusíte starať o presné umiestnenie jednotlivých obrázkov na tlačovú stránku - o to sa postará program automaticky. Taktiež môžete jednoducho vybrať všetkým obrázkom na tlačovej stránke jednotný grafický štýl (typ a veľkosť písma, štýl a farbarámčeka ...). 

Pri vkladaní do šablóny vyberáte konkrétne obrázky z ponúknutých obrázkových sád a umiestňujete ich za vopred daných podmienok na tlačovú stránku. Tieto podmienky určujete pri definovaní vzhľadu tlačovej stránky, kedy si vlastne vytvárate šablónu, do ktorej budete následne vsádzať jednotlivé objekty (obrázky, ktoré budú v prípade potreby doplniť textom a rámčekom).

 

Pri definovaní vzhľadu stránky máte napríklad možnosť určiť: 
- Pozíciu stránky (zvisle / vodorovne) 
- Farbu podkladu stránky 
- Presné rozloženie objektov (obrázkov) na stránke 
- Umiestnenie prvého obrázka na stránke, veľkosť všetkých obrázkov a veľkosť medzery medzi obrázkami 
- Farby pozadia riadkov a stĺpcov stránky. (Farebné odlíšenie riadkov či stĺpcov využijete pre ich zvýraznenie v tlačovej zostave. Napríklad tak môžete v prípade skladanie viet zaistiť, že všetky podmety v tlači budú zelené, prísudky červené a predmety modré.)

Pri tvorbe tlačovej stránky sa nemusíte obmedzovať len na vopred definované šablóny ale môžete vkladať aj úplne samostatné jednotlivé objekty. Môžete samozrejme aj kombinovať štýl "vkladania do šablóny" s pridávaním samostatných objektov na tlačovú stránku. Potom môže vzniknúť napríklad takáto stránka:

 

 

 

 

 Vety zložené z obrázkov (Chlapec pije čaj .....) boli na tlačovú stránku vysadené pomocou Stávkovanie do šablóny, po ich uložení na tlačovú stranu boli vety orámované samostatným zeleným rámčekom. Ďalej bol na tlačovú stranu pridaný titulok (Nácvik jednoduchých viet pre Magdičku) ako samostatný text. Pre zatraktívnenie komunikačné tabuľky bola na tlačovú stránku umiestnená fotografia Magdičky ako samostatný obrázok. Fotografia bola nakoniec doplnená popisku (Magdička) ako samostatným textom.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na tlačovej strane vám program umožní napríklad: 
- navrátiť sa v niekoľkých krokoch k pôvodnému stavu (funkcia undo) 
- vymazať objekt 
- kopírovať objekt do clipboardu 
- "prilepiť" objekt z clipboardu na tlačovú stranu 
- premiestniť objekt na iné miesto na tlačovej strane 
- rozšíriť alebo zúžiť objekt 
- zvýšiť alebo znížiť objekt 
- zväčšiť alebo zmenšiť objekt

Po celú dobu práce s programom máte možnosť náhľadu do všetkých obrázkových sád a vybrať si tak optimálnu grafickú podobu pojmu, ktorý chcete použiť do komunikačnej tabuľky.

Upozornenie:
Vzdelávacie programy pracuju aj s Win 8, 64 bit a vyššie.
V niektorých verziách nemožno spustiť softvér Méďa99. V prípade niektorých tabletov s Win8, možno programy spustiť len v okne (nie cez celú obrazovku) - záleží na konkrétnom type tabletu a jeho možnostiach rozlíšenie obrazu.