1 klávesou, CZ

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

1 klávesou, CZ

Cieľom programu je umožniť komunikáciu prostredníctvom počítača ľuďom, ktorým telesné postihnutie neumožňuje komunikovať s okolím...
12,00 €
:
 

Popis:
Cieľom programu je umožniť komunikáciu prostredníctvom počítača ľuďom, ktorým telesné postihnutie neumožňuje komunikovať s okolím takmer žiadnymi prostriedkami.

Program napr. ľudia s postihnutím DMO, ťažkou afáziou, nehovoriaci, po úraze pri autohavárii, potápaní, ktorí sú ochrnutí a môžu hýbať len hlavou, prstom na nohe...

Tento komunikační program umožní postihnutím ľudom písať texty pomocí jediné klávesy, respektíve jedného externého spínača. Výstupom je textový dokument, ktorý sa dá vytlačiť, poslať e-mailom, prípadné prečítať syntetickou rečou. A tieto činnosti sa ovládajú pomocou jedinej klávesy.
Na vývoji tohto programu spolupracovali jeho tvorcovia s ťažko postihnutými ľuďmi.

Jazyk: český alebo anglický

              Licencia:
              - 1 PC
              - multilicencia / pre školy a inštitúcie

Popis:
Cielom tvorcov programu je písanie textu na virtuálnej klávesnici s čo najmenším počtom stlačení jedinej klávesy. Základná idea programu vychádza z ponuky virtuálnej klávesnice, ktorú je možné spojiť s inteligentným slovníkom ponúkajúcom množinu slov zodpovedajúcich stisnutej klávesovej sekvencii.

Po virtuálnej klávesnici je umožnený pohyb (okrem myši a kurzorových kláves) pomocí jediné klávesy (alebo externého spínače) s rozlíšením krátkeho a dlhého stlačenia, kedy pomocou krátkeho stlačenia sa pohybujete po jednotlivých klávesoch a dlhým stlačením robíte výber klávesy. Určenie dĺžky "krátkeho" stlačenia je možné individuálne nastaviť. Ďalšia možnosť ovládania jedinou klavesou je vo využití "skenovánia" (automatického pohybu kurzoru).

Program ponúka i možnosť "extra dlhého stlačenia", ktorým sa dá vrátiť o jedno pole naspäť (napríklad, pokiaľ sa vám omylom podarilo prejsť cez tlačítko a nechcete namáhavo opät niekoľkokrát klikať k dosiahnutiu správnej pozície). Ďalšia možnosť zjednodušeného ovládania je vo využití riadkového kurzoru, kedy sa najskôr vyberie riadok tlačítok a následne konkrétne tlačítko.

Z hľadiska metódy písaní textu program vychádza z princípu písania SMS na mobilných telefónech. Ponúka možnosť písania za pomoci slovníka a výberu celých slov (metóda T9), alebo písania slov po písmenách (multitap). Dá sa nastaviť písanie slov i bez diakritiky alebo len velké písmená .

Okrem vlastného písania textu je pomocou jednej klávesy umožnené:
  - oprava a editacia už napísaného textu,
  - uloženie do súboru, otvorenie súboru,
  - tlač textu,
  - pohyb po adresári poštového klienta, výber e-mailové adresy,
  - napísanie predmetu správy, pripojenie príloh,
  - odoslanie e-mailu,

  - vkladanie a ukladanie preddefinovaných frázy.

Táto obrazovka opisuje situáciu, keď je zvolené písanie pomocou metódy T9 s urýchlením výberu tlačidla pomocou riadkového kurzora (červený obdĺžnik). Riadkovým kurzorom najskôr vyberáte riadok, na ktorom sa nachádza písmeno, ktoré chcete napísať. Potom sa pohybujete len po vybranom riadku. Po napísaní všetkých písmen slova vyberáte (po stlačení tlačidla "Výber slov") na zozname slov (vpravo dole) to slovo, ktoré chcete napísať. Vybrané slovo sa prenesie do editačného poľa. Zelený pruh vľavo a zelená ikona vpravo hore signalizujú, že bol práve vykonaný krátke stlačenie.

Toto je situácia, kedy bolo zvolené písanie metódou "multitap" (písanie slov po jednotlivých písmenách). Po voľbe tlačidla s vybraným písmenom sa automaticky presuniete do zoznamu vpravo dole, na ktorom si vyberáte z ponúknutých písmen to, ktoré chcete napísať. V zobrazenej situácii sa píše len veľkými písmenami a bez diakritiky.
 
 
Táto obrazovka opisuje situáciu vytvorenie e-mailu. Stlačením jednotlivých kláves vstupujete do jednotlivých polí mailu. Napríklad po stlačení tlačidla "Komu" vstúpite do zoznamu adries, na ktorom si (opäť stlačením jednej klávesy) vyberáte konkrétnu adresu. 
Červený pruh vľavo a červená ikona vpravo hore signalizujú, že bol práve vykonaný dlhé stlačenie - tj Výber tlačidla "Komu".