ÚRAD PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY PRISPIEVA NA KÚPU POMÔCKY

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

ÚRAD PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY PRISPIEVA NA KÚPU POMÔCKY

V prípade vašich otázok ohľadne príspevku na nákup pomôcky nás neváhajte kontaktovať
telefonicky + 421 2 39077010, alebo e-mailom info@adros.sk.
_________________________________________________________________________________________________

„Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z.z. (z 9.12.2016) - platné od 1.1.2017, obsahuje zoznam pomôcok a výšku peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Do pozornosti dávame:

 • polož.č.56 - prístroj na bezdotykové ovládanie osobného počítačamax. 1 998 €
 • polož.č.41 - stolový alebo prenosný osobný počítačmax. 1 200 €
 • polož.č.42 - špeciálny program na hlasový výstupmax. 2 324 €
 • polož.č.43 - scener - max. 100 €
 • polož.č.44 - tlačiareň - max. 150 €
 • polož.č.45 - multifunkčné zariadenie (scener s tlačiarňou) - max 250 €. 
 • polož.č.3 - špeciálne upravená stolička - max. 700 €
 • polož.č.54 - špeciálna sedačka, sedadlo, autosedačka, stabilizačné upínacie a bezpečnostné pásy - max. 1 660 €
 • atď.
   

Peňažný príspevok sa poskytne,:

 • ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na pomôcku alebo na úpravu pomôcky, ktorou je možné prekonať alebo zmierniť sociálne dôsledky jej ŤZP,
 • ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia.
 • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Príspevok sa poskytne aj na kúpu viacerých pomôcok, ak osoba s ŤZP spĺňa podmienky na poskytnutie peňažného príspevku na kúpu každej z týchto pomôcok.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť len na pomôcky uvedené v tomto aktualizovanom zozname pomôcok platnom od 1.1.2017 - kliknite.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladu o cene pomôcky (predfaktúra - zálohová faktúra) alebo dokladu o kúpe pomôcky (faktúra).

Postup pri vybavovaní príspevku
http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/


Potrebujete poradiť s vypísaním žiadosti pre ÚPSVaR?
Kontaktujte nás najlepšie emailom, alebo telefonicky +421 911 135252.

VZOR - Žiadosť o príspevok na pomôcky:
- stolový osobný počítač, alebo prenosný osobný počítač
- prístroj na bezdotykové ovládanie osobného počítača
- špeciálny program na hlasový výstup

Žiadame Vás o peňažný príspevok na nákup kompenzačných pomôcok (kompenzačnej pomôcky) pre nášho ťažko zdravotne postihnutého syna(dcéru/otca/matku), ktorý má narušenú komunikačnú schopnosť a hrubú i jemnú motoriku. Syn nerozpráva, nedokáže používať ruky.)

Pomôcky/a pre náhradnú komunikáciu umožňujú/e užívateľovi lepšie mu porozumieť, komunikovať s rodinou a okolím. Pomôcky/a s využitím nových technológii slúžia na kompenzáciu znevýhodnenia užívateľa, ktoré v porovnaní so zdravými rovesníkmi má. Ich používanie sa tak stáva neoodeliteľnou súčasťou každodenného života užívateľa, nakoľko mu umožnia vyjadriť svoje pocity, potreby. Umožňujú užívateľovi lepšie sa integrovať do spoločnosti a medzi svojich rovesníkov.