Tobii Gaze Viewer

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

Tobii Gaze Viewer

Tobii Gaze Viewer je jedinečný softvér na hodnotenie kognitívnych úrovní klienta pomocou Eye Tracking - snímania pohybu oka. Je nenahraditeľnou pomôckou pre špeciálneho pedagóga, ...
876,00 €
:
 

Tobii Gaze Viewer je jedinečný špeciálny program na hodnotenie kognitívnych úrovní klienta pomocou Eye Tracking - snímania pohybu oka.

Pri prvej komunikácii s klientom je dôležité správne odhadnúť kognitívne úrovne. Ako dieťa myslí vzhľadom na svoj vek? Akú má slovnú zásobu? V akom štádiu kognitívneho vývinu je napr. podľa Piagetovej teórie vývinu? 

Program je nenahraditeľnou pomôckou pre terapeuta, učiteľa, rodiča, vzdelávacieho psychológa, špeciálneho pedagóga, či kohokoľvek iného, kto chce lepšie porozumieť schopnostiam svojho klienta.
 

 

Pomocou programu Tobii Gaze Viewer a Asistenčnej technológie Tobii Eye Tracking môžete nahrať, prehrať a tak následne zanalyzovať kam presne sa užívateľ pri danej úlohe pozerá. Vaše výsledky a zistenia si môžete potom jednoducho uložiť. Stopy pohľadu klienta - sledované údaje - môžete získavať z ľubovoľnej aktivity, napr. ak dieťaťu čítate online knižku, pustíte rozprávku, či necháte užívateľa používať internet, či používať akúkoľvek inú aplikáciu na počítači.

Program je v angličtine, ale veľmi jednoduchý a intuitívny na ovládanie. Angličtina je využívaná len minimálne a program sa ľahko ovláda prostredníctvom symbolov . Program je dodávaný s krátkym manuálom v slovenčine, ktorý je plne postačujúci na efektívne a rýchle pochopenie ovládania.

Licencia na:
1 PC
 free skušobná /  1 PC pre Windows ročná, nedá sa predĺžiť    /   1 PC pre Windows celoživotná

Dáta s tepelnými mapami, kde sa dieťa pozrelo, môžete uložiť ako jednotlivé snímky alebo filmy a použiť ich na posúdenie kognitívnych schopností jednotlivca a jeho porozumenie. Môžete vytvoriť správy o posúdení pohľadom, čítania s porozumením, klinické chápanie atď. pre kliniky a školy. 

Rôzne spôsoby využitia.
Tobii Gaze Viewer ponúka prakticky neobmedzené možnosti posudzovania testovacích aplikácií. Niektoré z nich sú:

  • testovanie porozumenia
  • hodnotenie čítania / gramotnosti pre neverbálne deti
  • testovanie spomienok
  • testovanie pochopenia okolitého prostredia pre deti
  • overenie potenciálneho použitia akéhokoľvek stopovacieho zariadenie (AAC) pre komunikáciu


Prístup.
Tobii Eye Tracking zodpovedá na niekoľko otázok, ako napr.: Vidí užívateľ obrazovku? Môže si zvoliť tlačidlo? Rozpozná rôzne predmety? O čo má záujem ? S Tobii Gaze Viewer môžete nahrávať údaje sledované očami z akejkoľvek aplikácie.

Okrem toho, že Vám umožní pomocou softvéru vykonať hodnotenia testov, relevantné Vašej špecializácie, umožní Vám upraviť hodnotenia v nastaveniach.

Napríklad dovoľte Vášmu dieťaťu vybrať si obľúbený YouTube videoklip alebo hru.  Nechajte dieťa pozerať sa alebo hrať sa, zatiaľ čo vy nahráte, na čo sa dieťa pozerá, čím zistíte jeho podvedomý záujem.

Rozumieť potrebám klienta.

Stopovač pohľadu Vám umožní vidieť presne to, čo používateľ videl. Uvidíte poradie predmetov, alebo postáv na ktoré sa používateľ pozrel, rovnako aj oblasti, na ktoré zafixoval (zameral) svoj pohľad sám, alebo podľa Vašich pokynov.

Následne si môžete zobraziť "živý pohľad" t.j. uložené dáta si kedykoľvek premietnete priamo na obrazovke. Uvidíte tepelné mapy pohľadu, poradie a počujete hlas.

Použite Tobii Gaze Viewer Vám umožní pochopiť, nielen konečný výsledok, ale aj proces k dosiahnutiu daného výsledku. Podľa toho, kde sa užívateľ pozeral, zistíte ako veľmi je užívateľ zaujatý.

V skratke Čo - Tobii Gaze Viewer slúži na:

  • určenie štádia vývinu
  • zhodnotenie kognitívnych schopností dieťaťa / postihnutého jedinca / klienta
  • porovnanie pokroku v čase (ako sa zlepšilo/zhoršilo porozumenie, slovná zásoba)
  • výsledky slúžia ako ľahko pochopiteľná demonštrácia pokroku aj pre laika

 

Čo potrebujem na to, aby som rýchlejšie, efektívnejšie a presnejšie diagnostikoval kognitívne schopnosti môjho klienta?

Tobii Gaze Viewer neurobí samostatnú, automatickú diagnostiku klienta. Ohodnotenie kognitívnych schopností robí terapeut, logopéd, špeciálny pedagóg alebo iný špecialista na základe údajov, ktoré mu tento softvér poskytne.

 

Aké údaje mi Tobii Gaze Viewer o klientovi ukáže?

Tobii Gaze Viewer Vám poskytne dva typy údajov:

  1. Tepelnú mapu

Tieto údaje Vám poskytnú informáciu o tom, kde a ako dlho sa klient na dané miesto pozeral. 

        

    2. Mapu pohľadu

Tieto údaje Vám poskytnú informáciu o tom, v akom poradí sa klient na jednotlivé miesta na obrazovke pozeral. 

Technické požiadavky:
Tobii Dynavox Gaze Viewer spolupracuje so zariadeniami Tobii Dynavox, ktoré sledujú pohyby očí. Pre  najlepšie výsledky a vysokú výkonnosť Vám odporúčame tieto minimálne systémové požiadavky:

• Operačný systém:Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

• viacjadrový procesor s minimálne 1.5 GHz

• 2 GB RAM

• Grafika 60 MB VRAM

• Pixel shader 2.0 alebo vyšší

• 100 MB voľnej pamäti na disku pre inštaláciu softvéru Tobii Dynavox Gaze Viewer


​​​​​​​* Licencia - aktivácia na jednom zariadení užívateľa, nie je prenosná.