Grid 3/SK

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

Grid 3/SK

Grid 3 je špeciálny program pre AAK (náhradnú komunikáciu) na hlasový výstup v SLOVENČINE (slovenský hlas, slovenská klávesnica). Obsahuje interaktívne učenie. Stiahnite si skúšobnú verziu.
894,00 €
:
 


Grid 3 - jediné kompletné softvérové riešenie v slovenčine obsahujúce nové funkcie a vlastnosti umožňujúce premenu textu a symbolov do reči, takže užívateľ môže komunikovať s okolím pomocou hlasového výstupu. Slovenský hlas číta slová jasne a zrozumiteľne. Program obsahuje aj interaktívne učenie. 

 Stiahnuť Grid3 DEMO verziu na 60 dní - kliknite TU - stiahnutie a inštalácia potrebuje trošku času, neprerušujte ju.


Počítačový program Grid 3 vhodný pre osoby ktoré v dôsledku zdravotného postihnutia nekomunikujú vôbec hovorenou rečou alebo hovoria len vo veľmi obmedzenej miere. Program umožňuje používať počítač ako pomôcku pre komunikáciu s okolím:

  • Komunikácia pomocou vopred pripravených tabuliek (obrázky, slová, písmená).
  • Tabuľky možno meniť alebo vytvárať úplne nové tabuľky podľa potrieb užívateľa.
  • Hlasový výstup: keď používateľ zostaví správu, program ju hlasom prečíta.
  • Ovládanie PC a mobilného telefónu, používanie internetu, počúvanie hudby prevzaté do počítača a pod.
  • Ovládanie spotrebičov a osvetlenia v domácnosti.
  • Program možno ovládať klasickou myšou a dotykom; telesne hendikepovaní ho môžu ovládať napr. spínačmi, trackballom, pohybom očí, pohybom hlavy.
  • Program je možné používať v slovenčine.

Komunikácia pomocou obrázkov
Deti, ktoré nehovoria alebo hovoria ťažkosti, môžu používať obrázky pre výber slov a viet, ktoré chcú oznámiť. Pre komunikáciu pomocou obrázkov sú určené zväzky mriežok Symbol

Talker A a Symbol Talker B, ktoré obsahujú pomerne veľkú slovnú zásobu a sú pripravené k okamžitej komunikácii. Každý užívateľ si ich môže upraviť ich podľa svojich potrieb (napríklad pridať fotografie, osobne slovnú zásobu).

Textová komunikácia
Pre textovú komunikáciu existuje niekoľko klávesníc a zväzkov mriežok, ktoré uľahčia dorozumievanie. Výhodou je v textovej komunikácii napr. Predikcie slov (ponúkanie výrazov po napísaní niekoľkých písmen).

Patentovaná technológia umožňuje programu zapamätať si všetko, čo poviete, takže rovnaké oznámenie môžete bez ťažkostí a rýchlo použiť znovu. Okrem toho je v programe cca 5 000 pripravených fráz, ktoré možno rovno použiť pre komunikáciu.

Aktivity pre deti
Program obsahuje 25 animovaných aktivít, ktoré u detí napomáhajú rozvoju alternatívnej komunikácie.
 


Ovládanie počítača pre telesne hendikepovaných
Program obsahuje mriežky, ktoré oi. Telesne hendikepovaným umožňujú:
• ovládanie počítača,
• telefonovanie,
• odosielanie a prijímanie SMS,
• odosielanie a prijímanie emailov vrátane príloh,
• vyhľadávanie hudby na internete alebo v počítači a jej počúvanie,
• sledovanie videa z počítača,
• ľahký prístup na web,
• jednoduchú prácu so sociálnymi médiami (Facebook, Twitter, You Tube).

 

Ovládanie domácnosti pre telesne hendikepovaných

Špeciálna sada mriežok umožňuje aj užívateľovi s veľmi obmedzenými motorickými možnosťami ovládať všetko od svetiel a televízie, až po vykurovanie či polohovanie postele pomocou špeciálnej technológie, ku ktorej je však nutné mať zakúpený prijímač.
Bezplatná aplikácia Grid Player


Existuje bezplatná aplikácia Grid Player,

ktorá je zjednodušenou verziou programu Grid 3 a je možné ju používať v tablete so systémom iOS (Apple). Táto aplikácia umožňuje používať ľubovoľné mriežky, ktoré si do tabletu užívateľ nahrá. Obmedzenie aplikácie je v tom, že neumožňuje mriežky meniť, ani vytvárať mriežky nové. Ak chce používateľ mriežky vytvárať a upravovať podľa svojich potrieb, musí zmeny vykonať v programe Grid 3 na počítači so systémom Windows.

Technické údaje: Program je plne lokalizovaný do slovenského jazyka.

Grid 3 je navrhnutý pre počítače a komunikačné tabuľky (rečové tablety Grid Pad, Tobii Indi).
Minimálna technická špecifikácia:

Processor 1.33GHz Quad core or faster
Memory 2GB RAM
Hard disk 3GB + HDD Space
Operating system Windows 7, 8 or 10*

* Licencia - aktivácia na dvoch zariadení jedného užívateľa.