Poranenie mozgu

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

Poranenie mozgu

Poranenie mozgu  môže zmeniť náš život v jedinom okamihu. Úrazy hlavy alebo pády či poranenia s úderom do hlavy sa stávajú veľmi často. Traumatické poranenia mozgu sú  poškodenia mozgu v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, ako sú napr. úder, náraz, pád, výbuch či tlaková vlna, alebo bodné či strelné zranenie, ktoré vedú k narušeniu aktivity mozgu. Mnohé zranenia mozgu nie sú na prvý pohľad viditeľné, no následkom zranenia môže byť závažne dočasne, alebo trvalé postihnutie mozgu i celkových životných funkcií.

Úrazy mozgu (angl. traumatic brain injury tj. traumatické poranenie mozgu) sa obvykle klasifikujú na základe závažnosti, anatomických rysov zranenia, a mechanizmu poškodenia. Traumatické porananie mozgu (úrazový mechanizmus) patrí spolu s mozgovou mŕtvicou k ochoreniam, ktoré zanechávajú najhoršie následky. Na rozdiel od mŕtvice ale úrazy mozgu prichádzajú v každom veku. Obzvlášť rizikové sú úrazy mozgu u detí.

Poranenie mozgu môže spôsobiť príznaky, ako sú zhoršená koncentrácia a problémy s pamäťou, psychická únava, zhoršená motorika, ochrnutie, poruchy reči a narušenie rovnováhy.

Mnoho ľudí po poranení mozgu hovorí, že je potrebné žiť pokojnejšie a pomalším tempom. V niektorých prípadoch, v závislosti od rozsahu poškodenia mozgu, môže byť ťažké vrátiť sa späť do práce. Je tiež bežné, že
po poranení mozgu sa vzťahy k druhým ľuďom zmenia. Preto je dôležité, aby rodina dostala správnu podporu a potrebné informácie.

Rehabilitácia je dôležitou súčasťou liečby po poranení mozgu. Včasná a aktívna rehabilitácia
zameraná na zlepšovanie rôznych funkcií ako je reč a jazyk, pamäť, pozornosť a pohyb, podporuje ich spontánne zlepšenie.

V závislosti od závažnosti poranenia, postihnutá osoba by sa mohla zotaviť a vrátiť k svojmu obvyklému životnému
štýlu, alebo zostane závislá na ostatných. Tobii asistenčné technológie, ako sú zariadenia Tobii I-Series 12 alebo Tobii I-Series 15 môže  poskytnúť syntetický hlas, ktorý umožňuje komunikáciu s rodinou, priateľmi a lekármi v priebehu obdobia rehabilitácie. Tobii Pc Eye Go je výborný nástroj, ktorý poskytuje možnosť dostať sa späť do práce a zostať tak aktívny a nezávislý.

_________________________________________________________________________________________________________

Amyotrofická laterálna skleróza (ALS) | Autizmus | Detská mozgová obrna (DMO) | Rettov syndróm | Vývinové oneskorenie | Mozgová príhoda (Afázia) | Poranenie miechy (SCI) | Poranenie mozgu | Skleróza Multiplex