Partneri ADROS s.r.o. - Špeciálne pomôcky

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

Partneri ADROS s.r.o. - Špeciálne pomôcky

Poslanie Klubu APPA: "Sme tu pre telesne postihnutých ľudí, ktorí potrebujú pomoc" - viac info TU.

-----

- Centrum Svetielko Prešov:
- Centrum Svetielko Trenčín

- Ambulancia klinického logopéda NKIM (včasná diagnostika a terapia psychomotorického vývinu deti), Limbová 1, Bratislava - PaedDr. Anastázia Kormanová - klinický logopéd

- Zelený sen - Jednotka dlhodobej intenzívnej starostlivosti Nemocnica, Banská Bystrica - naši klienti s dg.ALS, s úrazom chrbtice

Vojenská podporná nadácia, Za kasárňou 3 Bratislava - desiatnik Endi

- Centrum Robinson, Spišská Nová Ves - Mgr. Patrícia Susová +421 907409700

- Občianske združenie ATHÉNA a Denný stacionár DEDESO,  Klokočova 741, Hnúšťa

- Denné Centrum POMOCNÍČEK, Legionárska 13, Sereď

- Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš - (viď. text nižšie po otvorení linku)

- Raná starostlivosť, n.o., Centrum včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením, Tbiliská 6, Bratislava

- Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, Tylova 21, Bratislava

- Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o., Saleziánska 4, 010 77 Žilina

- Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o., Hálkova 11, Bratislava

- Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Ľ. Stárka 12, Trenčín

- Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami, Mlynská dolina, FMFI, Bratislava

- Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach

- Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry STU, Bratislava

- Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava

- KIKI, o.z., Svidnícka 11, Bratislava 
     
- Baobab o.z., Bronzová 814/2D, Bratislava 

- CDKL5 Slovakia, Guothova 2/E, Bratislava                                          atď.