Leasing

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

Leasing - jednoduché a rýchle riešenie - už nemusíte šetriť

Leasing je určený pre firmy a organizácie - právnické i fyzické osoby,  mestá, obce, školy, neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, asociácie, atď.).

 • od obstarávacej ceny Výpočtovej techniky (HW+SW) 500 EUR bez DPH
 • poistenie je automaticky súčasťou leasingu
 • rýchle posúdenie žiadosti do 60 minút.
 • nákup do 5 000 EUR bez predkladania účtovných výkazov
 • akontácia štandardne 0 %
 • vrátane leasingu softvéru a súvisiacich služieb
 • konštantné splátky počas celého leasingového obdobia bez ohľadu na vývoj na finančných trhoch (mesačne, alebo štvrťročne).

Vytvoríme Vám nezáväznú leasingovú kalkuláciu podľa Vášho želania.


Majte náskok, buďte o krok vpred

Už teraz máte možnosť financovať váš nákup výpočtovej techniky (počítače, tlačiarne, Tobii komunikačné pomôcky a špeciálne softvéry) prostredníctvom leasingu, ktorý vám pomôže odľahčiť váš rozpočet a plánované investície rozložiť na dlhšie obdobie.

Využite unikátnu možnosť financovať vaše investície do nových technológii a celých riešení z cudzích zdrojov a použiť tak vlastné prostriedky na zabezpečenie ďalšieho rozvoja vašej spoločnosti.

Pre spoločnosti a podnikateľov, ktorí chcú udržať krok s konkurenciou a špičkovú úroveň svojho zariadenia, alebo inštitúcie sú investície nevyhnutné, a to najmä vďaka rýchlemu napredovaniu v oblasti technologického rozvoja.


Výhody leasingu

 • umožňuje pokryť náklady na investície až do 100 % z cudzích zdrojov. Šetrí tým vaše likvidné prostriedky, ktoré možno použiť na rozvoj hlavnej podnikateľskej činnosti
 • vybavenie leasingu je z časového hľadiska jednoduchšie ako úver
 • úhrady sú pravidelné a konštantné, čo umožňuje zjednodušiť plánovanie finančných rozpočtov na dlhšie obdobie
 • leasingové financovanie pôsobí priaznivo na peňažný tok firmy a zjednodušuje daňové a účtovné postupy
 • zariadenie zarába okamžite a tak isto v priebehu splácania na pokrytie svojej obstarávacej ceny a samotných splátok
 • navyše, môžete investovať v oveľa väčšom rozsahu pri nákupe a tým si zabezpečiť konkurenčnú výhodu
   

A./   CLASSIC Leasing │Doba trvania: 15 – 60 mesiacov

 • Minimálna obstarávacia cena Výpočtovej techniky (HW+SW): 1.000,- EUR bez DPH (pri 15 a 24 mesiacoch už od 500,- EUR bez DPH).
 • Určený je pre podnikateľov, ktorí si uvedomujú potrebu investovať do najmodernejšej techniky v pravidelných intervaloch s cieľom zachovať si náskok pred konkurenciou. Zákazník po skončení doby leasingu predmet leasingu vráti, pokračuje v leasingu, ak je zariadenie naďalej potrebné, alebo sa môže rozhodnúť odkúpiť predmet leasingu.
 • Kúpna cena: zostatková trhová hodnota.
 • Zákazník o splátkach účtuje ako o jednoduchých nákladových položkách (t. j. nemusí predmet leasingu daňovo a účtovne odpisovať).

Príklad splátok PC EyeGO  -  obstarávacia cena Výpočtovej techniky (HW+SW) bez DPH - 1.999,16 (s DPH 2.399,- €)


B./   FINANČNÝ Leasing │Doba trvania: 36 – 60 mesiacov

 • Minimálna obstarávacia cena Výpočtovej techniky (HW+SW): 1.000,- EUR bez DPH
 • Určený je pre podnikateľov, ktorí práve nemajú potrebnú hotovosť, alebo chcú svoje voľné prostriedky investovať radšej do predmetu svojho podnikania. Chcú si zaobstarať moderné vybavenie - techniku so zámerom po uplynutí obdobia leasingu toto techniku získať do vlastníctva za vopred dohodnutú cenu.
 • Kúpna cena: dohodnutá pri podpise zmluvy 1 – 3 % z obstarávacej ceny
 • Zákazník predmet leasingu zaraďuje do svojho majetku a počas celého obdobia leasingu ho daňovo a účtovne odpisuje.

Príklad splátok TOBII I-series 15" -  obstarávacia cena Výpočtovej techniky (HW+SW) bez DPH - 13.590,- € (s DPH 16.308,- €)


V prípade vašich otázok ohľadne leasingu nás neváhajte kontaktovať telefonicky, alebo mailom.
Zavolajte nám ++421 911 13525, +421 2 390 770 10 alebo napíšte info@adros.sk.