Chcem pomôcť - termíny a postup na poukázanie 2% z daní

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

Chcem pomôcť - termíny a postup na poukázanie 2% z daní

A./ PRE ZAMESTNANCA:

     - Do 15.2.2019 - ZAMESTNANEC
 musí požiadať svojho zamestnávateľa / mzdového účtovníka o vykonanie "Ročného zúčtovania preddavkov na daň" a vyhotovenie "Potvrdenia o zaplatení dane".
Zamestnanec vyplní Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby” - stiahnuť TU.

     - Do 30. 4. 2019 – je potrebné doručiť alebo zaslať poštou na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska obe tlačivá:
"Potvrdenie o zaplatení dane" - stiahnúť TU
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby” - stiahnúť TU.
(Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2% v sume minimálne 3 €).

B./ POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE FYZICKÚ OSOBU, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA:
     -  Fyzická osoba vyplňuje daňové priznanie typu A alebo B. Priamo v tlačive sa uvádzajú údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy 2% z dane.
     -  Do 31.3.2019 - posledný termín na podania daňového priznania fyzických osôb (DPFOA alebo DPFOB) na príslušný daňový úrad v mieste bydliska a termín zaplatenia daňovej povinnosti.
(Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2% v suma minimálne 3 €).


C./ POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE PRÁVNICKÚ OSOBU:
     -  Právnická osoba vyplňuje údaje o príjimateľovi a výške poukázanej sumy 2% z dane priamo v daňovom priznaní.
     -  Do 30.4.2019– posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad v mieste sídla spoločnosti a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak).
(Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla pomôcť. Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8 €).
--------------------------------------------------------
ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI 2%  -  VYPLŇTE NA TLAČIVE:
Názov: Adrosko
Forma: občianske združenie
Adresa: Bajkalská 5, 831 04 Bratislava
IČO:
50556959
-------
---------
ZÍSKANÉ FINANCIE Z 2% - môžete použiť na úhradu pomôcky (HW, SW), servis, tréning, vzdelávanie, konzultáciu atď. - Špeciálnepomôcky.sk.
 
KÓPIE DOKLADOV OD DARCOV (dopíšte meno, priezvisko prijímateľa 2%) doručte do 31. 8. 2019 na korešpondenčnú adresu občianskeho združenia: Adrosko, Bajkalská 9, 831 04 Bratislava alebo emailom na oz @ adrosko.sk (píšte bez medzier).