Postup na poukázanie 2% z daní za rok 2019

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

Postup na poukázanie 2% z daní za rok 2019

Zbierajte si 2% z dane a použite ich na nákup pomôcky (v plnej výške bez poplatku). Ak máte záujem ohľadom darovania 2% alebo ich využitia, neváhajte nás kontaktovať na tel.0911 135252. Kópie dokladov doručte do 31.7.2019 na email  oz @ adrosko.sk - píšte bez medzier.

Údaje o prijímateľovi: 
IČO:  50556959           Právna forma:  OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov):  ADROSKO
Sídlo-Ulica:  BAJKALSKÁ      Súpisné číslo:  12188/5
PSČ:  83104       Obec:  BRATISLAVA


ZAMESTNANEC

do 15.02.2020 - požiadajte zamestnávateľa o "vykonanie ročného zúčtovania" a o vystavenie "potvrdenia o zaplatení dane".
Následne je potrebné vyplniť tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby".

do 30.04.2020 - obe tlačivá doručte alebo zašlite na príslušný daňový úrad v mieste svojho bydliska.:
1./ "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" - STIAHNI TLAČIVO - klikni TU
2./ "Potvrdenie o zaplatení dane" - STIAHNI TLAČIVO - klikni TU

Poznámka: Zamestnanec si môže vybrať len jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

 

FYZICKA OSOBA, ktorá si daňové priznanie podáva sama

Fyzická osoba vyplňuje daňové priznanie typu A alebo B. Priamo v tomto tlačive sa uvádzajú údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy (2% z dane).

do 31.03.2020 - posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

Poznámka: Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.
 

PRÁVNICKÁ OSOBA

Právnická osoba vyplňuje údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy priamo v daňovom priznaní.

do 31.03.2020 - posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste sídliska spoločnosti) a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak).

Poznámka: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8 €.