Chcem pomôcť - prispieť dar, dobrovoľný finančný príspevok

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

Chcem pomôcť - prispieť dar, dobrovoľný finančný príspevok

Na osvetu a vzdelávanie ľudí so špeciálnymi potrebami a ich rodiny
 " AAK pomôcky - alternatívna komunikácia na Slovensku "  alebo pre
Konkrétnu osobu so špeciálnymi potrebami " (pri platbe v poznámke uveďte meno a priezvisko osoby

 Banka:  Tatra banka, a.s.
Názov účtu: Adrosko
IBAN: SK6611000000002942043169      
BIC (SWIFT): TATRSKBX       
Variabilný symbol: 2019101   
 Poznámka: dar  (alebo meno, priezvisko osoby)
Ď A K U J E M E !